کاهش انتشار آلاینده‌های دیزلی با کمک نانوکاتالیست طلا

پلاتین گران‌ترین جزء کاتالیست‌های اکسیداسیون دیزلی (DOC) است. به همین دلیل گروهی از تولیدکننده‌های مواد کاتالیستی در پی جایگزینی آن با طلا که ارزان‌تر از پلاتین است، هستند.

پلاتین گران‌ترین جزء کاتالیست‌های اکسیداسیون دیزلی (DOC) است. به همین
دلیل گروهی از تولیدکننده‌های مواد کاتالیستی در پی جایگزینی آن با طلا که
ارزان‌تر از پلاتین است، هستند.

در حال حاضر سالیانه ۱۴ میلیون وسیله نقلیه دیزلی سبک و دو میلیون
وسیله نقلیه دیزلی سنگین، در جهان تولید می‌شود. در سال‌های اخیر،
تولیدکننده‌های مواد کاتالیستی، پالادیوم که چهار برابر ارزان‌تر از پلاتین
است، را به‌طور جزئی جایگزین پلاتین کرده‌اند و ترکیبی از این دو ماده را
به عنوان کاتالیست استفاده می‌کنند. اکنون، یکی از تولیدکننده‌های کاتالیست،
Nanostellar، برای کاهش بیشتر مقدار پلاتین مورد نیاز و کاهش هزینه کلی
کاتالیست‌ها، از نانوذرات طلا برای کنترل انتشار آلاینده‌های دیزلی استفاده
می‌کند. تست‌های مستقل NS GoldTM شرکت Nanostellar نشان می‌دهد که نانوذرات
طلا در مقایسه با کاتالیست‌های پلاتین امروزی، هنگامی که هر دو با توجه به
مقدارشان از نظر قیمت برابر باشند، فعالیت اکسیداسیون هیدروکربن‌ها را ۴۰
درصد افزایش می‌دهد و در مقایسه با کاتالیست‌های پلاتین- پالادیوم ۱۵ تا ۲۰
افزایش می‌دهد.
همچنین ماده کاتالیستی جدیدی که ترکیبی از سه فلز طلا، پلاتین و پالادیوم
باشد، اجازه می‌دهد که خواص هر کدام از فلزات برای کمک به طراحی سیستم
کاتالیستی با عملکرد ویژه و قیمت کلی تثبیت‌شده (به‌رغم نوسانات قیمت فلزات)،
تنظیم شود.