تلاش برای تقلید از طبیعت – بزرگ‌ترین دانشمند فناوری نانو –

اصطلاحات زیادی همچون bionics، biognosis، biomimicry، یا حتی مهندسی نوآورانه بیونیکی وجود دارند که تمام آنها تقریباً به یک معنا می‌باشند: به‌کارگیری روش‌ها و سیستم‌های یافت‌شده در طبیعت در مطالعه و طراحی سیستم‌های مهندسی و فناوری پیشرفته.

اصطلاحات زیادی همچون bionics، biognosis،
biomimicry، یا حتی مهندسی نوآورانه بیونیکی وجود دارند که تمام آنها
تقریباً به یک معنا می‌باشند: به‌کارگیری روش‌ها و سیستم‌های یافت‌شده در
طبیعت در مطالعه و طراحی سیستم‌های مهندسی و فناوری پیشرفته.

یک اصطلاح نسبتاً جدید در این عرصه nanomimetics است؛ ناحیه‌ای از تقلید
زیستی یا biomimetics در فناوری نانو که تلاش می‌کند آنچه را طبیعت در طول
میلیون‌ها سال روی این سیاره انجام داده است (ایجاد و دستکاری ساختارهای
پیچیده نانومقیاس)، تقلید کند.

محققان علم و فناوری نانو از اصطلاح «خودآرایی» و «ساخت پایین به بالا» در
تلاش‌های خود برای کپی کردن بهترین دانشمند فناوری نانو (طبیعت) استفاده می‌کنند.

محققان در گام بعدی در این مسیر با استفاده از یک فناوری لیتوگرافی بالا به
پایین قوی انجام رونوشت دقیقی از شکل‌های زیستی حساس را گزارش کرده‌اندکه
معمولاً با خودآرایی صورت می‌گیرد.

توانایی کپی‌برداری شکل‌های زیستی در مقیاس نانو می‌تواند کاربردهای عمیقی
در مهندسی بافت، داربست‌های سلولی، دارورسانی، حسگری، تصویربرداری، و ایمنی‌‌شناسی
داشته باشد.