تولید منسوجات نانولوله‌ای مستحکم و سبک

یک شرکت نوپا در آمریکا موفق به تولید ماده‌ای سبک از نانولوله‌های کربنی شده است که محکم‌تر از فولاد بوده و رسانایی آن همانند آلومینیوم می‌باشد.

یک شرکت نوپا در آمریکا موفق به تولید ماده‌ای سبک از نانولوله‌های کربنی
شده است که محکم‌تر از فولاد بوده و رسانایی آن همانند آلومینیوم می‌باشد.

این شرکت ادعا می‌کند که این مواد می‌توانند در نهایت در لباس‌های ضدگلوله سبک‌تر،
سیم‌کشی‌های هواپیما، و خطوط انتقال برق کاراتر به کار روند.

مدتها محققان می‌دانند که نانولوله‌های کربنی استحکام فوق‌العاده‌ای داشته،
گرما را به خوبی منتقل کرده، و بسته به روش تولید آنها می‌توانند همانند نیمه‌هادی‌ها
عمل کنند.

اما این ویژگی‌ها به تک‌تک این نانولوله‌ها محدود شده و ایجاد مواد توده‌ای که
همان ویژگی‌ها را داشته باشند، مشکل است.