استفاده از زیست نانو‌فناوری در تشخیص بیماریهای عفونی

یکی از کاربردهای احتمالی زیست نانوفناوری تشخیص بیماریهای مختلف است. بسیاری از بیماریهای عفونی مانند سارس و آنفلوانزای مرغی بسرعت گسترش می‌یابند و باعث شیوع همه‌گیری‌های گسترده با مرگ و میر فراوان می‌شوند. فناوری نانو قابلیتهای گسترده‌ای در تشخیص عوامل عفونت‌زا دارا می‌باشد.

یکی از کاربردهای احتمالی زیست نانوفناوری تشخیص بیماریهای مختلف است.

بسیاری از بیماریهای عفونی مانند سارس و آنفلوانزای مرغی بسرعت گسترش می‌یابند
و باعث شیوع همه‌گیری‌های گسترده با مرگ و میر فراوان می‌شوند.

فناوری نانو قابلیتهای گسترده‌ای در تشخیص عوامل عفونت‌زا دارا می‌باشد. به کمک
نانولیتوگرافی می‌توان آنتی‌بادی ها را در یک مکان کاملا مشخص قرار داد.

با این حال اتصال غیراختصاصی پروتئین‌ها و حساسیت روش دو مشکل اساسی استفاده از
این روش است.

نانوفناوری این قابلیت را دارد که روشی را عرضه کند تا بتواند حتی تک ویروسها
را شناسایی و تشخیص دهد. حساسیت بالای روش به این منظور لازم است چراکه تعداد
۱۰-۵ ویروس ایدز قادرند شخص دیگری را نیز آلوده کنند.

علاوه بر آن این مسئله کاملا ضروری است که آنتی‌بادی‌ها بسرعت شناسایی شوند
زیرا برخی از انواع عفونتها بسیار پیش‌‌رونده می‌باشند و در مقادیر بسیار کم
براحتی منتقل می‌شوند.

برخی از انواع عفونتها مانند پرایونها و آمیلوئیدوزهای عفونی در غلظتهای بسیار
کم در حد فنتومولار منتقل می‌شوند. از این رو روشهای تشخیصی که قادر باشند این
چنین عوامل عفونی را تشخیص دهند بسیار مهم می‌باشند.