استفاده از نانوذرات برای از بین بردن مقاومت دارویی در تومورها

سلولهای سرطانی همانند باکتری‌ها می‌توانند در برابر دارودرمانی مقاوم شوند. در حقیقت محققان معتقدند که سلولهای سرطانی مقاوم به داروها که بعد از شیمی‌درمانی، زنده برجای می‌مانند عامل پیدایش مجدد تومورها و بدخیمی سرطانها می‌باشند.

سلولهای سرطانی همانند باکتری‌ها می‌توانند
در برابر دارودرمانی مقاوم شوند.

در حقیقت محققان معتقدند که سلولهای سرطانی مقاوم به داروها که بعد از شیمی‌درمانی،
زنده برجای می‌مانند عامل پیدایش مجدد تومورها و بدخیمی سرطانها می‌باشند.

گزارش شده است که این نوع مقاومت چند دارویی در ۵۰% مواردی که سرطان تخمدان
عود کرده است، بروز کرده است و همین عامل را علت اصلی مرگ و میر ناشی از
سرطان تخمدان می‌دانند.

در کوششی برای مهار روشهایی که سلولهای سرطان از آنها برای جلوگیری از مرگ
سلولها بعد از شیمی‌درمانی استفاده می‌کنند، محققین دانشگاه نورث‌وسترن
نانوذرات پلیمری ساختند که موادی با دو عملکرد متفاوت را به سلولهای سرطانی
تخمدان دارای مقاومت به چند دارو منتقل کردند.

اولین اثر مربوط به داروی سرامید است که آنزیم مربوط به مهار مرگ سلولی در
سلولهای سرطانی را مهار می‌کند. اثر دوم بر عهده داروی ضدسرطان پاکلی‌تاکسل
است که نقش مهمی در درمان سرطان تخمدان دارا می‌باشد.

در محیط کشت سلولی محققان دریافتند که استفاده از این نانوذرات چند عملکردی
۱۰۰% سلولهای سرطانی کشت شده را از بین می‌برد.

علاوه بر آن سرامید سلولهای مقاوم به داروها را به گونه‌ای حساس می‌کند که
این سلولها کاملا شبیه سلولهای بدون مقاومت دارویی می‌گردند. این نکته به
معنی بازگرداندن توانایی مرگ سلولی به سلولهای دارای مقاومت چند دارویی است.

این تحقیق اخیرا در مجله Journal of Cancer Research منتشر شده است.