طولانی ترین نانولوله های کربنی

پ‍ژ‍وهشگران دانشگاه سین سیناتی طولانی ترین نانولوله‌های کربنی در جهان را ساختند ودر آرایشی منظم که چند سانتی‌متر طول داشت رشد دادند. پژوهشگران توانستند با استفاده از این تکنیک که می‌تواند در ساخت مواد معین انقلابی صورت دهد به نانولوله‌های کربنی که طولانی‌ترین در جهان هستند دست یابند.

پ‍ژ‍وهشگران دانشگاه سین سیناتی طولانی
ترین نانولوله‌های کربنی در جهان را ساختند ودر آرایشی منظم که چند سانتی‌متر
طول داشت رشد دادند.

پژوهشگران توانستند با استفاده از این تکنیک که می‌تواند در ساخت مواد معین
انقلابی صورت دهد به نانولوله‌های کربنی که طولانی‌ترین در جهان هستند دست
یابند.

این امر یک فرایند انقلابی است زیرا به ما اجازه می‌دهد تا کاتالیزور را
برای یک دوره زمانی طولانی زنده نگه داریم.

بنابراین انتقال سریع و پیوسته واحدهای ساختاری کربنی به منطقه رشد
نانولوله کربنی فراهم می‌شود. این نانولوله‌های کربنی بسیار طویل‌تر از
نانولوله‌های قبلی هستندکه طولانی‌‌ترین آنها به ۳ میلی‌متر می‌رسند.

علاوه ‌براین، این گروه پژوهشی توانستند سطحی به ضخامت ۱۲ میلی‌متر از
نانولوله‌های کربنی مرتب و همتراز را روی زیرلایه سیلیکونی ۱۰سانتی‌متری
رشد دهند که با این کار راهی برای افزایش مقیاس این فرایند باز شد.