راه اندازی دستگاه TEM دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری شبکه آزمایشگاهی

آزمایشگاه نانوتکنولوژی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو تجهیز شد و آماده ارایه خدمات میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) به عموم محققین کشور می باشد.


آزمایشگاه نانوتکنولوژی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو تجهیز شد و آماده ارایه خدمات میکروسکوپ الکترونی
عبوری (TEM) به عموم محققین کشور می باشد. مهمترین خدماتی که در این
آزمایشگاه ارایه می شود عبارتست از:
• تصویر برداری از انواع نانوذرات و نانوپودر
• تصویر برداری از انواع نانولوله
• تصویر برداری از انواع نانو وایر و نانومیله
• تصویر برداری از انواع نانوکامپوزیت های پلیمری و فلزی
تعرفه خدمات میکروسکوپ به قرار زیر است:
هزینه آماده سازی هر نمونه : ۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه تصویربرداری از نمونه ها به ازای هر ساعت: ۸۰۰۰۰۰ ریال
متقاضیان محترم، لطفاً جهت دریافت خدمات و تعیین وقت با شماره های زیر تماس
حاصل فرموده و یا مستقیما به آدرس ذیل مراجعه نمایند :

آدرس آزمایشگاه:
تهران- فلکه چهارم تهرانپارس- بلوار وفادار شرقی- دوراهی رهبر- بلوار
دانشگاه- دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر- آزمایشگاه مواد پیشرفته و
نانوتکنولوژی
تلفن: ۸-۷۷۷۹۱۰۳۱ داخلی ۲۳۱۱
مسئول آزمایشگاه: مهندس مجتبی حسین پور
Email: AdvancedMatNano@gmail.com