استفاده از نانوذرات برای درمان افزایش فشار چشم (گلوکوم)

اخیرا نانوذره ویژه‌ای در آزمایشگاه دانشگاه فلوریدای مرکزی ساخته شده است که از آن می‌توان به عنوان ابزاری جهت انتقال داروهای موثر در درمان گلوکوم استفاده کرد.

اخیرا نانوذره ویژه‌ای در آزمایشگاه
دانشگاه فلوریدای مرکزی ساخته شده است که از آن می‌توان به عنوان ابزاری
جهت انتقال داروهای موثر در درمان گلوکوم استفاده کرد.

گلوکوم بیماری است که بیشتر در سنین بالا و بصورت افزایش فشار مایع زلالیه
چشم بروز می‌کند. در صورت عدم کنترل آن، با آسیب زدن به عصب بینایی باعث
کوری فرد می‌شود.

ویژگی مهم این نانوذرات توانایی آنها در عبور از سد خونی – مغزی و ورود به
مغز است.

در حال حاضر فقط ۱ تا ۳ درصد داروهای مورد استفاده در درمان گلوکوم وارد
چشم می‌شوند در حالی که به کمک این نانوذرات نه تنها درصد بالایی از مواد
وارد چشم می‌شوند بلکه مریض احساس ناخوشایند کمتری نیز دارد.

اندازه بسیار کوچک نانوذرات بکار رفته باعث شده که این ذرات در مقایسه با
برخی از پلیمرهای پیچیده بکار رفته در قطره‌های چشمی کمتر ساینده و سوزش‌آور
باشند.

در این مطالعه نانوذرات ایجاد شده از جنس اکسید سریم هستند که به دارویی که
آنزیم hCAII را مهار می‌کند، متصل می‌شوند. این آنزیم نقش مهمی در ایجاد
گلوکوم بر عهده دارد. مطالعه حاضر در شماره ۲۸ ژوئن Journal of Physical
Chemistry منتشر شده است.