استفاده از نانولوله‌های کربنی در درمان سرطان

محققین سرطان‌شناس اخیرا توجه زیادی به نانولوله‌های کربنی معطوف ساخته‌اند. این نانولوله‌ها به سه روش متفاوت در درمان سرطان بکار می‌روند. نانولوله‌هایی ساخته شده‌اند که قادرند داروهای ضدسرطان را دقیقا به سلولهای سرطانی منتقل کنند.

محققین سرطان‌شناس اخیرا توجه زیادی به
نانولوله‌های کربنی معطوف ساخته‌اند. این نانولوله‌ها به سه روش متفاوت در
درمان سرطان بکار می‌روند.
در یکی از این روشها توسط نانولوله‌ها داروهای ضدسرطان دقیقا به سلولهای
سرطانی منتقل می شوند. در این خصوص تصور کنید که سوزنهای بسیار نازکی جهت
انتقال دارو ساخته شده باشند.
در روش بعدی از خود نانولوله‌ها برای درمان سرطان استفاده شده است. مطالعه‌ای
انجام شده است که در آن از نانولوله‌ها بعنوان نانوبمب‌هایی که درون سلول
منفجر می‌شوند استفاده می شود.
در روش سوم از نانولوله‌ها برای تصویربرداری استفاده می‌شود. در حال حاضر
کاربردهای زیستی نانولوله‌های کربنی تک جداره بطور گسترده‌ای در حال بررسی
و مطالعه می‌باشند. از جمله اهداف این بررسی‌ها یافتن روشهایی جهت انتقال
هدفمند نانولوله‌ها به بافت هدف مثلا یک تومور سرطانی می‌باشد.
از مشکلات استفاده از نانولوله‌ها عدم پایداری این ذرات به شکل معلق در
محیطهای آبی است. اتصال نانولوله‌های کربنی با زیست ملکولهایی مانند
پروتئین‌ها روش مناسبی برای هدف قرار دادن بافت های مدنظر است اما این روش
مشکلاتی چون کاهش فعالیت پروتئین و یا کاهش جذب نانولوله‌ را به همراه دارد.
روش جدیدی اخیرا عرضه شده است که در آن فعالیت آنزیمی پروتئین‌های قرار
داده شده بر سطح نانولوله‌های کربنی هیچ گونه تغییری پیدا نکرده است.