استفاده از نانوسیم‌ها به عنوان حسگر درون‌سلولی

یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه کالیفرنیای برکلی گام مهمی در رسیدن به یکی از مهم‌ترین اهداف نانوپزشکی در زمینه «ایجاد اتصال سیمی» سلول‌ها برداشته است.

یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه کالیفرنیای
برکلی گام مهمی در رسیدن به یکی از مهم‌ترین اهداف نانوپزشکی در زمینه «ایجاد
اتصال سیمی» سلول‌ها برداشته است.

این تحقیق راه را برای اتصال سلول‌ها به حسگرها و ابزارهای خارجی دیگر از
طریق نانوسیم‌ها جهت پایش بلادرنگ فرایندهای بیوشیمیایی درون‌‌سلولی باز می‌کند.

در این تحقیق که رهبری آن را دکتر بروس کانکلین و دکتر پیدونگ یانگ بر عهده
داشتند و نتایج آن در Journal of American Chemical Society منتشر شده است،
این دانشمندان ادعا کرده‌اند که برای اولین بار توانسته‌اند بدون استفاده
از نیرویی که سلول‌ها را بکشد یا به آنها آسیب برساند، اتصال سلول‌های
پستانداران را به طور مستقیم و با استفاده از نانوسیم‌ها با محیط خارج
برقرار نمایند.

این محققان توانستند سلول‌های کلیه جنینی انسان و همچنین سلول‌های بنیادی
جنینی موش را به نانوسیم‌های سیلیکونی متصل نمایند؛ آنها این کار را با
استفاده از روشی انجام دادند که در آن سیم‌ها همزمان با رشد سلول‌ها در
محیط کشت به درون آنها فرو برده شدند.

محققان گزارش کرده‌اند که سلول‌هایی که نانوسیم‌ها در آنها وارد شده بودند،
به مدت چند روز زنده ماندند و محققان توانستند سلول‌های ماهیچه قلب را از
سلول‌های بنیادی جنینی موش مشتق کرده و آنها را زنده نگه دارند.

این محققان همچنین توانستند از آرایه‌ای از نانوسیم‌ها برای وارد کردن ژن
به درون سلول‌ها استفاده کرده و سپس موفقیت ژن‌های وارد شده را از طریق
استفاده از همین نانوسیم‌ها به عنوان حسگرهای میان سلولی مورد بررسی قرار
دهند.