مطالعه ابرآلیاژها با استفاده از روش تولید نانوذرات

یک گروه از متخصصان که در زمینه سنتز و تعیین مشخصات مواد معدنی، مدلسازی، و علوم تابشی تخصص دارند، یک سیستم رادیکالی از آزمایشات برای مطالعه علم تولید نانوذرات فلزی و آلیاژی توسعه داده‌اند.

یک گروه از متخصصان که در زمینه سنتز و
تعیین مشخصات مواد معدنی، مدلسازی، و علوم تابشی تخصص دارند، یک سیستم
رادیکالی از آزمایشات برای مطالعه علم تولید نانوذرات فلزی و آلیاژی توسعه
داده‌اند.

روش تابش‌دهی یک حوزه تحقیقی کاملاً جدید برای تولید آلیاژها و ابرآلیاژها
از طریق سنتز نانوذرات می‌باشد. این روش همچنان به عنوان یک روش عمومی برای
تولید نانوذرات مطرح می‌باشد.

محلول‌های هدف در محفظه‌های آزمایش در GIF قرار داده شده و درآنجا در معرض
تابش‌های مختلف گاما قرار می‌گیرند.

منابع تابشی اشعه گاما با شدت بالا که برای جلوگیری از نفوذ تابش مربوطه به
بیرون و جهت ایمنی کارکنان، در زیر حدود ۵/۵ متر آب بدون یون قرار دارند،
با استفاده از یک آسانسور مخصوص به درون محفظه‌های آزمایش بالا آورده شده و
نمونه‌ها در معرض تابش قرار می‌گیرند.

پس از اتمام تابش‌دهی، منابع تابشی اشعه گاما دوباره به محل‌های حفاظت‌شده
خود درون آب بازگشته و کارکنان می‌توانند با امنیت وارد محفظه آزمایش شوند.

آزمایشات تابش اشعه یونی در یک محفظه آزمایش خاص در بخش انتهایی اشعه خارجی
شتاب‌دهنده Tandem Van de Graff انجام شده و منجر به تابش‌دهی محلول با شدت
بسیار بالا می‌گردد.

اشعه‌ای از پروتون‌ها از خلأ خارج شده و قبل از ورود به نمونه از یک فیلم
نازک از کاپتون عبور می‌کند.

این سیستم به نحوی طراحی شده است که نمونه‌ها می‌توانند تا ساعت‌ها در معرض
تابش قرار گیرند، اما منابع مورد استفاده در این آزمایش تنها در کسری از
ثانیه موجود می‌باشند.