انقلاب فناوری‌نانو در معماری

دانشجویان دانشگاه ایالتی بال با همکاری موسسه فناوری ایلینویز ساختمان‌هایی را طراحی می‌کنند که در آنها از نانومواد استفاده می‌شود.

دانشجویان دانشگاه ایالتی بال با همکاری
موسسه فناوری ایلینویز ساختمان‌هایی را طراحی می‌کنند که در آنها از
نانومواد استفاده می‌شود. انتظار می‌رود این ساختمان‌ها در طی ۲۰ سال آینده
به طور انبوه ساخته شوند.

این ساختمان‌ها در برگیرنده قطعات مبتنی بر ساختار نانولوله‌های کربنی،
روشنایی مبتنی بر نقاط کوانتومی و نانوسنسورهایی است که به همراه هم
ساختمان‌هایی مستحکم‌تر، هوشمندتر و حساس‌تر نسبت به محیط را ایجاد خواهند
کرد.

در پروژه این دانشجویان قطعات مبتنی بر نانولوله‌ها، ساخت دیوارهای شفا ف و
مقاوم در برابر فشار، بدون نیاز به ستون و حایل را ممکن می‌سازند.

با استفاده از نقاط کوانتومی می‌توان دیوارها و سقف‌های روشن یا با رنگ
متغیر از طریق زدن یک کلید، ساخت.

نانوسنسورها در عناصر ساختمان محیط هوشمندی را ایجاد می‌کند که درآن
ساختمان‌ها دائما با محیط خود منطبق می‌شوند.

لازم به ذکر است که این دانشجویان در پروژه خود ملاحظات اجتماعی و محیطی
ناشی از فناوری‌نانو را نیز مدنظر قرار داده‌اند.