تزریق موثر و بدون درد واکسن با استفاده از نانوباندهای پانسمانی

از زمان شروع تحقیقات پژوهشگران دانشگاه کوئیزلند بر روی یک باند پانسمان پوستی کوچک که برای رهاسازی واکسنهای نجات‌بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد، دوره تزریقات دردناک در بازو رو به اتمام است.

از زمان شروع تحقیقات پژوهشگران دانشگاه
کوئیزلند بر روی یک باند پانسمان پوستی کوچک که برای رهاسازی واکسنهای نجات‌بخش
مورد استفاده قرار می‌گیرد، دوره تزریقات دردناک در بازو رو به اتمام است.

دکتر بئاتی از این گروه تحقیقاتی می گوید: باند پانسمان، حاوی برآمدگی‌های
بسیار کوچکی در حد میکرو یا نانومتر هستند که هنگام استفاده از آنها بر روی
پوست، واکسن را بر روی سلولهای هدف موجود در زیر پوست، آزاد می‌سازند.

این یک شیوه متحول‌کننده است که بر مشکلات متعدد رهاسازی واکسن‌ها از جمله
نیاز به پرسنل پزشکی برای انجام تزریق با سرنگ، هزینه و در نظر گرفتن
نگهداری و انتقال واکسنها، بهداشت سرنگهای استفاده شده و در دسترس بودن
آنها غلبه خواهد کرد.

با توجه به موارد ذکر شده، فناوری جدید اثر فوق‌العاده‌ای بر روش برنامه‌های
واکسیناسیون که در حال حاضر در کشورهای جهان سوم اجرا می‌شود دارد، چرا که
در مقایسه با روش مرسوم تعداد بیشتری از مردم را می‌توان تحت پوشش برنامه‌های
واکسناسیون قرار داد.

علاوه بر این، در روش جدید توزیع واکسن بطور بسیار موثرتر و بدون احساس درد
انجام می‌گیرد.