ایجاد شاخه‌ای جدیدی از فناوری به نام اسپین‌پلاسمونیک

یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه آلبرتا دو زمینه مطالعاتی در فناوری نانو را باهم ترکیب نموده و زمینه سومی ایجاد کردند که محققان بر این باورند این زمینه سوم می‌تواند منجر به پیشرفت‌های بسیار زیادی در عرصه‌های مختلفی همچون الکترونیک رایانه گردد.

یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه آلبرتا دو
زمینه مطالعاتی در فناوری نانو را باهم ترکیب نموده و زمینه سومی ایجاد
کردند که محققان بر این باورند این زمینه سوم می‌تواند منجر به پیشرفت‌های
بسیار زیادی در عرصه‌های مختلفی همچون الکترونیک رایانه گردد.

دکتر عبدالحکیم الزابی و همکارانش از اصول پلاسمونیک در فناوری اسپینترونیک
استفاده نموده و روش جدیدی به نام اسپین‌پلاسمونیک برای کنترل حالت
کوانتومی اسپین یک الکترون ایجاد کردند.

می‌توان از این فناوی جدید برای تولید ابزارهای فوتونیکی بسیار کارای مبتنی
بر اسپین الکترون مورد استفاده کرد که به نوبه خود می‌تواند به عنوان مثال
در ساخت رایانه‌هایی با قابلیت‌های فوق‌العاده به کار رود.

کار انجام شده توسط الزابی برخی از چالش‌هایی را که تا این لحظه از توسعه
بیشتر الکترونیک رایانه‌ای جلوگیری می‌کردند (مثلاً در ایجاد ابزارهای کوچک‌تر)،
حل می‌کند.

یکی از این چالش‌ها این است که با رسیدن ابزارهای نیمه‌هادی معمول مبتنی بر
سیلیکون به مقیاس نانو، قوانین مکانیک کوانتوم کنترل عملکرد آنها (مخصوصاً
جریان بار) را بر عهده گرفته و عملکرد آنها را مختل می‌کند.

زمینه پلاسمونیک که حتی جوان‌تر از اسپینترونیک می‌باشد، شامل انتقال انرژی
الکتورمغناطیس نور به یک حجم کوچک می‌شود؛ در این حالت میدان‌های الکتریکی
بسیار قوی ایجاد می‌شود که دانشمندان این پدیده را به عنوان قوانین
الکترومغناطیس در مقیاس نانو می‌شناسند.

عرصه پلاسمونیک کاربردهای بسیار وسیعی دارد که از آن جمله می‌توان به هدایت
نور در سیم‌های فلزی، حسگری زیستی، و ساخت اشیای نامرئی اشاره کرد.