تصاویر مبتنی بر فناوری‌نانو

در موزه هنری اسپاکیو کوپکو در مادرید اسپانیا یک هنرمند رومانیایی بنام اُرفسکو تصاویر مبتنی بر فناوری‌نانو را به نمایش گذاشته و آنها را به فروش می‌رساند.

در موزه هنری اسپاکیو کوپکو در مادرید اسپانیا یک هنرمند رومانیایی بنام اُرفسکو
تصاویر مبتنی بر فناوری‌نانو را به نمایش گذاشته و آنها را به فروش می‌رساند.

اُرفسکو اظهار می‌کند که «هنر من انعکاس نهضت فناوری است». به نظر من هنر یکی از
راه‌های اثربخش و جذاب برای ارتباط با مردم و افزایش آگاهی آنها نسبت به فناوری‌نانو
و اثرات این فناوری بر زندگی آنها است.

تصاویر مبتنی بر نانو عکاسی نیست. عمق و تصاویر سه‌بعدی به دست آمده در تصاویر‌
مبتنی بر نانو فرایند تصویربرداری مبتنی بر الکترون را از عکاسی تفکیک می‌کند.

در عکاسی تصاویر به وسیله فتون‌ها(اجزای نور) ایجاد می‌شود در حالی که در
تصویربرداری به وسیله نانو تصاویر به وسیله الکترون (ذرات شارژ شده از طریق
الکتریسیته ) ایجاد می‌شوند. الکترون‌ها در ساختار تصاویر ایجاد شده بیشتر نفوذ
کرده و تصاویر سه بعدی طبیعی‌تر از تصاویر عکاسی به نظر می‌رسند.

قیمت تصاویر مبتنی بر فناوری‌نانو بین ۱۷۴۰۰ تا ۴۰۰۰۰ دلار است.