ساخت ماشین‌های حمل الکترون با استفاده از فناوری‌نانو

محققان آزمایشگاه ملی انگلیس (NPL) و آزمایشگاه کاوندیش دانشگاه کمبریج امیدوارند با کنترل دقیق میلیاردها الکترون منفرد در هر ثانیه، سیستم‌های محاسباتی جدیدی را توسعه داده و امنیت ارتباطات دیجیتالی را افزایش دهند.

محققان آزمایشگاه ملی انگلیس (NPL) و
آزمایشگاه کاوندیش دانشگاه کمبریج روش جدیدی را برای کنترل حرکت الکترون‌های
منفرد پیدا کرده‌اند.

این محققان امیدوارند با کنترل دقیق میلیاردها الکترون منفرد در هر ثانیه،
سیستم‌های محاسباتی جدیدی را توسعه داده و امنیت ارتباطات دیجیتالی را
افزایش دهند.

روش NPL شامل ایجاد موج‌‌های نوسانی به وسیله نیروی الکترواستاتیک است. یک
الکترون در راس هر موج قرار گرفته و موج‌های الکترواستاتیک بر یک جهت خاصی
متمرکز می‌شوند.کنترل تعداد زیادی از الکترون‌های منفرد برای تولید
کامپیوترهای جدید بهتر و اطمینان از امنیت کامل ارتباطات دیجیتالی استفاده
خواهد شد.

تمام سیستم‌های کامپیوتری به جریان الکتریسیته ایی که از طریق ریزپردازنده‌ها
منتقل می‌شوند، متکی هستند.

در کامپیوتر‌های موجود هزارن الکترون به صورت نامنظم جریان دارند، این
حرکات تصادفی باعث ایجاد گرمای زیاد شده و کارایی کامپیوتر را پایین می‌آورند.

با کنترل الکترون‌های منفرد میزان جریان واقعی در پردازنده‌ها دقیقا مشخص
شده و به کامپیوترها اجازه می‌دهد تا وظایف کامپیوتری را انجام داده،کاراتر
عمل نمایند و همزمان درخواست‌های بیشتری را انجام دهند.

ارتباطات دیجیتالی بر تجزیه سیگنال‌ها در درون قطعات کوچک متکی هستند که از
طریق شبکه‌های سیمی یا بدون سیم منتقل شده و در مقصد به یکدیگر متصل می‌شوند.

ماشین‌های جدید حمل الکترون می‌توانند برای رمزگشایی پیام در داخل پالس‌های
سبک منفرد کوچک استفاده شوند.

با استفاده از این فناوری به راحتی می‌توان هر کسی که استراق سمع می‌کند را
شناسایی کرد.