اسپری خشک برای فرآوری نانوذرات

اهداف شرکت در این پروژه، ساخت تجهیزات اسپری خشک برای تولید دانه‎هایی با نانوساختارهای مناسب از محلولهای معلق نانوذرات می باشد که در مراحل بعد بصورت اجزایی با خواص ویژه و کاربردی فرآوری می‎شوند.

شرکت Niro A/S نقش مهمی را در اینکه چه چیز
ممکن است آغاز یک تحول صنعتی جدید را ایجاد کند، ایفا می‎کند. تولید مواد و
محصولات با استفاده از نانوذرات از این دسته به حساب می‎آید.

این پروژه SAPHIR نامگذاری و در اکتبر سال گذشته در فرانسه آغاز شده است.
هدف کلی این پروژه تولید و بازیابی ایمن، کامل، کنترل شده و اقتصادی
محصولات نانوساختار چند عاملی با فناوری‎های پیشرفته می‎باشد.

هدف توسعه یک کارخانه کامل برای نانو و جمع‎آوری همه صنایع مقدماتی برای
ساخت پایین به بالای نانوذرات می باشد.

نقش Niro در پروژه، کامل کردن اسپری خشک به منظور استفاده در فرایند جدید
سنتز نانوذرات است.

برای رعایت ایمنی، مهم است که پودرهای نانو هرگز به صورت خشک به کار نروند،
بلکه باید در محیط دیگری با هم ترکیب شده یا برای مثال توسط اسپری خشک به
دانه‎ها یا توده‎های بدون غبار تبدیل شوند.

اهداف شرکت در این پروژه، ساخت تجهیزات اسپری خشک برای تولید دانه‎هایی با
نانوساختارهای مناسب از محلولهای معلق نانوذرات می باشد که در مراحل بعد
بصورت اجزایی با خواص ویژه و کاربردی فرآوری می‎شوند.

Niro سعی دارد تا تامین کننده اصلی تجهیزات تولید دانه‎های نانوساختار
مبتنی بر نانوذرات شود.

این ذرات تولید مواد جدید ارزانتر، مستحکم تر و سبکتر را امکان پذیر می‎سازد.
این مواد همچنین خواص روکش‎شوندگی خوبی دارند که می‎تواند مقاومت هوا (و
بنابراین مصرف سوخت) را کاهش دهد، رسانایی الکتریکی را بهبود بخشد و منجر
به ساخت کالاهای خود پاک کننده (self cleaning ) شود
.
انتظار می‎رود این نانوذرات در آینده به طور گسترده‎ای در خودروسازی،
ساختمان، فضا و دانش فضانوردی و صنایع انرژی استفاده شوند.