تولید کنترل شده نانوسیم‌ها جهت استفاده در حافظه‌های متراکم‌تر

تیمی از شیمی‌دانان دانشگاه براون روشی ساده برای سنتز کنترل‌شده (هم اندازه و هم ترکیب) نانومیله‌ها و نانوسیم‌های آهن-پلاتینیوم یافته‌اند. نانوسیم‌های دارای شکل و جهت‌گیری مغناطیسی یکنواخت کلید اصلی ساخت حافظه‌های نسل جدید می‌باشند، اما سنتز انبوه این نوع از نانوسیم‌ها دشوار می‌باشد.

تیمی از شیمی‌دانان دانشگاه براون روشی
ساده برای سنتز کنترل‌شده (هم اندازه و هم ترکیب) نانومیله‌ها و نانوسیم‌های
آهن-پلاتینیوم یافته‌اند. نانوسیم‌های دارای شکل و جهت‌گیری مغناطیسی
یکنواخت کلید اصلی ساخت حافظه‌های نسل جدید می‌باشند، اما سنتز انبوه این
نوع از نانوسیم‌ها دشوار می‌باشد.

در این روش با استفاده از تغییر دادن نسبت حلال به ماده فعال سطحی، نانوسیم‌هایی
با طول ۲۰ تا ۲۰۰ نانومتر تولید شدند.
به دست آوردن نانوذراتی که به صورت یکنواخت کنار هم قرار بگیرند، یکی از
موانع اصلی موجود بر سر راه تولید حافظه‌های متراکم‌تر و کوچک‌تر می‌باشد.

یک سطح ذخیره‌کننده مغناطیسی (هارد دیسک‌ها) از بخش‌های کوچک حاوی
نانوذراتی که از نظر مغناطیسی مرتب شده‌اند، تشکیل می‌شود.

زمانی که هد خواننده/نویسنده یک هارد دیسک از این بخش‌های کوچک عبور می‌کند،
جهت میدان مغناطیسی نانوذرات هر بخش کوچک را تغییر داده و حالت صفر یا یک
دیجیتالی را ایجاد می‌کند (نوشتن اطلاعات). زمانی که هد هارد دیسک در حال
خواندن اطلاعات ذخیره شده است، برآیند میدان مغناطیسی هر بخش را به عنوان
یک میدان مغناطیسی منفرد تشخیص می‌دهد.

برای ذخیره‌سازی اطلاعات بیشتر در یک فضای کوچک‌تر، مهندسان می‌توانند ذرات
را کوچک‌تر کرده و یا اندازه بخش‌ها را کوچک کنند؛ اما این کوچک‌سازی باید
به نحوی صورت بگیرد که ذراتی که جهت میدان مغناطیسی آنها هماهنگ با بخش
مربوطه نبوده و جهت‌گیری اتفاقی دارند، کل میدان مغناطیسی بخشی را که در آن
قرار دارند، تحت تأثیر قرار ندهند.

امکان اینکه بتوان نانوذرات مغناطیسی را در یک لایه نازک متراکم قرار داد،
وجود دارد، اما در این حالت میدان مغناطیسی اتفاقی ذرات کروی اثر همدیگر را
خنثی می‌کنند. در این حالت به جای اینکه جهت میدان مغناطیسی این ذرات در
حالت ساعت ۶ یا ساعت ۱۲ قرار بگیرد، در وضعیت‌های ساعت ۲، ۳، ۴ یا ۵ قرار
گرفته و میدان مغناطیسی کل یک بخش را ضعیف می‌نمایند.

استفاده از نانوسیم‌ها یا نانومیله‌ها این مشکل را حل کرده و جهت‌گیری
میدان مغناطیسی ذراتی که این ناسیم‌ها یا نانومیله‌ها را می‌سازند، تنها در
یکی از دو حالت ساعت ۶ یا ساعت ۱۲ قرار می‌گیرد.