توسعه چشمگیر فناوری‌نانو در چین

کشور چین در حدود 197 میلیون دلار در تحقیق و توسعه علم و فناوری‌نانو در طی 15 سال گذشته سرمایه‌گذاری کرده و پیشرفت‌های قابل توجهی نیز در این زمینه کسب کرده‌است.

کشور چین در حدود 197 میلیون دلار در تحقیق
و توسعه علم و فناوری‌نانو در طی 15 سال گذشته سرمایه‌گذاری کرده و پیشرفت‌های
قابل توجهی نیز در این زمینه کسب کرده‌است.
تعداد مقالات علمی منتشر شده در سال 2006
به‌وسیله محققان چینی در مجلات بین‌المللی با تعداد مقالات محققان ایالات
متحده‌آمریکا برابر بوده‌است. تعداد اختراعات ثبت شده ‌در این زمینه نیز از
هزار عدد در سال 2001 به‌بیش از 4600 عدد در ماه مارس 2005 افزایش یافته‌است.

در چارچوب دهمین برنامه پنج ساله توسعه علم و فناوری، 2001-2005، فناوری‌نانو
در چین در زمینه‌های مواد، اطلاعات و ارتباطات، انرژی، داروسازی و پزشکی و
تولید، توسعه قابل توجهی یافته‌است.
این کشور برای هماهنگی و بهینه‌سازی فعالیت‌های تحقیق و توسعه، مرکز ملی
علم و فناوری‌نانو، مرکز ملی مهندسی برای فناوری‌نانو و مراکز مختلف دیگری
را در اقصی نقاط چین تأسیس کرده‌است.
در حال حاضر در حدود سه هزار محقق در 50 دانشگاه، 20 مرکز تحقیقاتی و بیش
از 300 شرکت در این کشور، در زمینه تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌نانو
فعالیت می‌کنند.
هم اکنون کمیته فنی ملی در مورد استانداردسازی فناوری‌نانو تأسیس شده‌ و
بیش از 15 مورد استاندارد در زمینه‌های مختلف فناوری‌نانو تدوین کرده‌است.