توسعه چشمگیر فناوری‌نانو در چین

کشور چین در حدود ۱۹۷ میلیون دلار در تحقیق و توسعه علم و فناوری‌نانو در طی ۱۵ سال گذشته سرمایه‌گذاری کرده و پیشرفت‌های قابل توجهی نیز در این زمینه کسب کرده‌است.

کشور چین در حدود ۱۹۷ میلیون دلار در تحقیق
و توسعه علم و فناوری‌نانو در طی ۱۵ سال گذشته سرمایه‌گذاری کرده و پیشرفت‌های
قابل توجهی نیز در این زمینه کسب کرده‌است.
تعداد مقالات علمی منتشر شده در سال ۲۰۰۶
به‌وسیله محققان چینی در مجلات بین‌المللی با تعداد مقالات محققان ایالات
متحده‌آمریکا برابر بوده‌است. تعداد اختراعات ثبت شده ‌در این زمینه نیز از
هزار عدد در سال ۲۰۰۱ به‌بیش از ۴۶۰۰ عدد در ماه مارس ۲۰۰۵ افزایش یافته‌است.

در چارچوب دهمین برنامه پنج ساله توسعه علم و فناوری، ۲۰۰۱-۲۰۰۵، فناوری‌نانو
در چین در زمینه‌های مواد، اطلاعات و ارتباطات، انرژی، داروسازی و پزشکی و
تولید، توسعه قابل توجهی یافته‌است.
این کشور برای هماهنگی و بهینه‌سازی فعالیت‌های تحقیق و توسعه، مرکز ملی
علم و فناوری‌نانو، مرکز ملی مهندسی برای فناوری‌نانو و مراکز مختلف دیگری
را در اقصی نقاط چین تأسیس کرده‌است.
در حال حاضر در حدود سه هزار محقق در ۵۰ دانشگاه، ۲۰ مرکز تحقیقاتی و بیش
از ۳۰۰ شرکت در این کشور، در زمینه تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌نانو
فعالیت می‌کنند.
هم اکنون کمیته فنی ملی در مورد استانداردسازی فناوری‌نانو تأسیس شده‌ و
بیش از ۱۵ مورد استاندارد در زمینه‌های مختلف فناوری‌نانو تدوین کرده‌است.