نوید اثرات ضدسرطانی نانوکرکومین

مدت‌های طولانی است که اثرات مثبت کرکومین (Curcumin)، یک عنصر موجود در زردچوبه، ‏ضد برخی از انواع سرطان‌ها شناخته شده‌است. با این وجود درمان‌های مؤثر با کرکومین ‏به‌دلیل حلالیت کم آن در محیط‌های آبی و در نتیجه میزان جذب پایین آن پس از ‏مصرف، محدود شده‌است. محققان پژوهشگاه نانوزیست‌فناوری دانشگاه جونز هاپکینز ‏گزارش کردند که این مشکل را با پوشاندن سطح کرکومین آزاد با نانوذرات پلیمری و ‏ایجاد نانوکرکومین حل کرده‌اند. ‏

مدت‌های طولانی است که اثرات مثبت کرکومین
(Curcumin)، یک عنصر موجود در زردچوبه، ‏ضد برخی از انواع سرطان‌ها شناخته
شده‌است. با این وجود درمان‌های مؤثر با کرکومین ‏به‌دلیل حلالیت کم آن در
محیط‌های آبی و در نتیجه میزان جذب پایین آن پس از ‏مصرف، محدود شده‌است.
محققان پژوهشگاه نانوزیست‌فناوری دانشگاه جونز هاپکینز ‏گزارش کردند که این
مشکل را با پوشاندن سطح کرکومین آزاد با نانوذرات پلیمری و ‏ایجاد
نانوکرکومین حل کرده‌اند.
این محققان میزان حلالیت نانوکرکومین در
مقایسه با کرکومین آزاد، را افزایش داده‌‌اند. با آزمایش ‏روی سلول‌های
سرطانی لوزالمعده‌، مشابهت کارایی این ترکیبات تازه با کرکومین آزاد به
اثبات ‏رسیده‌است. طبق نظر این محققان هیچ‌گونه اثر سمی برای نانوذرات
پلیمری پوشش‌دهنده، در آزمایش‌ها ‏مشاهده نشده‌است. یافته‌های آنها نشان می‌دهد
که پس از تجویز میزان نسبتاً بالای این نانوذرات پلیمری (به ‏تنهایی) ، هیچ‌گونه
کاهش وزن، تغییرات ارگانی و تغییرات رفتاری در موش‌های زنده مشاهده نمی‌شود.

به عقیده این محققان پژوهش‌های بیشتری برای امکان استفاده از نانوکرکومین
برای مقابله با سرطان و ‏دیگر بیماری‌ها مانند آلزایمر و تصلب بافت‌ها که
توانایی کرکومین در درمان آنها نیز پیشنهاد شده‌است، ‏ضروری است. ‏
این محققان نتایج کار خود را در مجله ‏Nanobiotechnology‏ منتشر کرده‌اند.