ساخت افزاره‌های ذخیره‌سازی اطلاعات با استفاده از خاصیت مغناطیسی ‏مواد

تحقیقات جدید دانشمندان منجر به‌ساخت افزاره‌های جدید ذخیره‌سازی اطلاعات بر ‏پایه خواص مغناطیسی مواد شده‌است که کاربرد زیادی در رایانه‌ها و وسایل الکترونیکی ‏دارند. یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد که خاصیت چرخشی نانوذرات ممکن ‏است نقشی حیاتی در انتقال یا پردازش اطلاعات در افزاره‌هایی که بر پایه اسپین ‏الکترون‌ها عمل می‌کنند، بازی ‌کند. در این افزاره‌ها، اسپین الکترون به‌جای بار الکتریکی ‏الکترون در ذخیره‌سازی اطلاعات نقش بازی می‌کند. ‏

تحقیقات جدید دانشمندان منجر به‌ساخت
افزاره‌های جدید ذخیره‌سازی اطلاعات بر ‏پایه خواص مغناطیسی مواد شده‌است
که کاربرد زیادی در رایانه‌ها و وسایل الکترونیکی ‏دارند. یافته‌های جدید
دانشمندان نشان می‌دهد که خاصیت چرخشی نانوذرات ممکن ‏است نقشی حیاتی در
انتقال یا پردازش اطلاعات در افزاره‌هایی که بر پایه اسپین ‏الکترون‌ها عمل
می‌کنند، بازی ‌کند. در این افزاره‌ها، اسپین الکترون به‌جای بار الکتریکی
‏الکترون در ذخیره‌سازی اطلاعات نقش بازی می‌کند. ‏
زمانی که اسپین الکترون‌ها در یک ماده
فرومغناطیس به‌سادگی در یک جهت معین، جهت‌گیری ‏می‌کنند، تعداد زیادی از
این نانومغناطیس‌‌ها جهت چرخش یکتایی را به‌خود می‌گیرند. این جهت‌گیری ‏خاص،
مشابه پدیده عوض‌‌‌‌‌شدن دست راست و چپ در تصویر آینه‌ای است. ‏
Matthias Bode، یکی از دانشمندان مرکز مطالعاتی نانومواد در آزمایشگاه ملی
آرگون، می‌گوید: ‏خیلی از سیستم‌های موجود در طبیعت دارای چرخش هستند که می‌توان
به‌سیستم‌هایی همچون ذرات ‏ابتدایی با برهم‌کنش‌های ضعیف الکتروستاتیکی،
مولکول‌های آلی، طوفان‌ها و حتی کهکشان‌ها اشاره کرد. ‏جامدات یکی از مناسب‌ترین
کاندیداها در این زمینه‌است و به‌‌این دلیل که تقارن‌های خاصی دارند ‌خواص
‏الکتریکی، اپتیکی، مغناطیسی و ساختاری جالبی را از خودشان می‌دهند. ‏
این محققان از میکروسکوپ تونل‌زنی پیمایشگر حساس به‌اسپین و همچنین از
محاسبات ساختار ‏الکترونیکی، جهت تشخیص نظم مغناطیسی مواد استفاده کردند.
با ساخت میکروسکوپ ‏STM‏ حساس ‏به‌اسپین الکترون، خاصیت مغناطیسی یک تک اتم
قابل مشاهده و اندازه‌گیری است. این میکروسکوپ ‏تعمیم‌یافته، به‌عنوان
میکروسکوپ تونل‌زنی قطبیده اسپینی یا ‏SP-STM‏ نامگذاری شده‌است. ‏
این محققان با استفاده از این روش تعمیم‌یافته، نشان داده‌اند که تحت یک
میدان مغناطیسی الگوی ‏حاصل از میکروسکوپ ‏STM‏ در جهت معینی شیفت پیدا می‌کند
که نشان‌دهنده چرخش یکتایی است. در ‏گذشته، این نوع برهم‌کنش‌ها در جامعه
علمی دنیا بدون هیچ اهمیتی تلقی می‌‌‌‌‌شد. ولی اکنون این ارتباط در ‏ساختارهای
نانومتری از قبیل لایه‌های نازک یا ذرات مغناطیسی قابل درک است. ‏
نتایج این تحقیقات در مجله ‏Nature‏ به‌چاپ رسیده‌است. ‏
یافته‌های گروه دیگری از محققان آرگون که در مجله ‏Nature‏ به چاپ رسیده‌است،
منجر به‌پیشرفتی ‏غیرمنتظره در درک مواد ضد فرومغناطیسی شده‌است. با بهره‌گیری
از روشی به‌نام طیف‌بینی فوتون‌های ‏اشعه ‏X‏ هم‌بسته محققان برای اولین
بار قادر به‌دیدن طرز کار داخلی مواد ضد فرومغناطیس از قبیل فلز ‏کروم شده‌اند.

علاوه‌بر ایجاد هولوگرام‌های اولیه از یک ماده ضد فرومغناطیسی، تحقیقات
نشان می‌دهد که این ‏هولوگرام‌ها، حتی در دماهای خیلی پایین هم واقعاً به‌زمان
وابسته هستند. این امر نشان می‌دهد که خاصیت ‏ضد فرومغناطیس مواد هرگز به‌طور
حقیقی قطع نمی‌شود و یا به‌عبارت دیگر پیوسته تا دمای پایین نیز ادامه ‏دارد.
علت این خاصیت احتمالاً در مکانیک کوانتومی یا عدم قطعیتی‌های این علم در
مورد ذراتی از قبیل ‏الکترون‌ها و اتم‌ها نهفته‌است. بنابراین می‌توان گفت
که این خواص مغناطیسی نانوذرات می‌تواند افق ‏جدیدی را برای به‌‌کارگیری
این مواد در فناوری‌‌های‌ آینده ار جمله محاسبات کوانتومی باز کنند.