معرفی کتاب : نانومواد زیستی و دارویی

این اولین کتابی است که مروری فشرده و مختصر بر روی همه دسته‌های مهم نانوموادزیستی و دارویی ارائه می‌کند.

عنوان: Biological and Pharmaceutical Nanomaterials
نویسنده (گان): Challa S. S. R. Kumar
شماره شابک: ۳۵۲۷۳۱۳۸۲۶
تعداد صفحات: ۴۲۷
تاریخ انتشار: ۲۰۰۷
انتشارات: Wiley-VCH
 
این اولین کتابی است که مروری فشرده و مختصر بر روی همه دسته‌های مهم
نانوموادزیستی و دارویی ارائه می‌کند. در فصل اول کتاب، انواع مختلفی از
ترکیبات زیستی طبیعی که تشکیل‌دهنده نانومواد بوده یا اینکه ممکن است به‌منظور
ایجاد آنها استفاده شوند، ارائه شده‌است. همچنین این کتاب منبع بی‌نظیری از
اطلاعاتی است که در مجلات خاصی چاپ شده و از دید سایر افراد پنهان مانده
‌است.
نانوذرات دارویی، نوکلئیک اسید، پپتید و DNA-Chitosan مطالب تشکیل‌دهنده
این کتابند و در آن، روی مواد ابداعی و فناوری‌هایی که برای ادامه رشد
پزشکی، مراقبت‌های سلامت و داروسازی نیاز است، تمرکز شده‌است.
این کتاب برای شیمی‌دانان، بیوشیمی‌دانان، زیست‌شناسان سلولی، دانشمندان
علوم مواد، زیست‌شناسان و کسانی که در صنایع شیمی و داروسازی کار می‌کنند،
مفید است.
فهرست مطالب کتاب عبارت است از:
I) نانومواد مبتنی بر DNA
نانولوله‌های DNA خودآرا
نانوذرات نوکلئیک اسید
Lipoplexes
نانوذرات DNA- Chitosan برای ژن‌درمانی
II) نانومواد بر پایه پروتئین و پپتید
نانوذرات بر پایه پروتئین‌های گیاهی
نانوذرات پپتیدی
نانوذرات آلبومین
الگوی نانومقیاس پروتئین‌های لایه-S به‌عنوان یک سیستم خودآرای طبیعی؛
III) نانوذرات مهم دارویی
روش‌های تهیه نانوذرات دارویی
تولید نانوذرات لیپید جامد زیست کاربردی برای محل‌های خاص دارورسانی
سیستم‌های حاوی نانوذرات زیست‌سازگار برای تشخیص و درمان تومور
نانوذرات برای غشاهای زیستی متقاطع.