استفاده ازفناوری نانو در درمان بیماریهای عصبی

با پیشرفتهایی که اخیرا در زمینه فناوری نانو و کاربردهای آن در زمینه بیماریهای عصبی صورت گرفته است، نسل جدیدی از ابزارهای کاشتنی در سیستم عصبی در حال ساخت می‌باشند.

با پیشرفتهایی که اخیرا در زمینه فناوری نانو و کاربردهای آن در زمینه
بیماریهای عصبی صورت گرفته است، نسل جدیدی از ابزارهای کاشتنی در سیستم
عصبی در حال ساخت می‌باشند.

این ابزارها قادرند نقص عملکرد سیستم عصبی را به دلیل آسیبهای نورونی و یا
تغییر فعالیت مدارهای عصبی تصحیح کنند. این روشها بزودی بر روی نمونه‌های
حیوانی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

در روشی که اخیرا توسط دانشمندان دانشگاه تریسته ایتالیا ابداع شده است
شبکه‌ای از نانولوله‌های کربنی تک دیواره که بر روی شیشه رسوب داده شده‌اند
به عنوان ماده رشد دهنده برای سلولهای کشت شده عصبی موشها عمل می‌کردند.

این محققان سلولهای هیپوکامپ مغز موش را بر روی یک لایه خالص از نانولوله‌های
کربنی به مدت ۱۴-۸ روز کشت دادند تا در این مدت به اندازه کافی رشد نمایند.
این رشد نورونی در نهایت همراه با توسعه و رشد همه‌جانبه اما متغیر بر روی
صفحه نانولوله‌ای بود.

به گفته این محققان این اولین باری است که نشان داده شده است که چگونه
تحریکهای الکتریکی که در طی نانولوله‌های کربنی جابجا می‌شوند قادرند پیام‌رسانی
عصبی و تداخلات سیناپسی شبکه‌ای را تحریک کنند.

در حقیقت آنها ادعا می‌کنند که یک مدل ریاضی از اتصال الکتروشیمیایی نورون
– نانولوله‌های کربنی ساخته‌اند و این مدل برای اولین بار پایه‌ای جهت فهم
تبادلات الکتریکی بین نانولوله‌ها و نورونها ایجاد کرده است.

حال با این کشف به این درک می‌توان رسید که چگونه می‌توان تحریکهای
الکتریکی دقیق را به ساختارهای عمقی مغز رساند و بیماریهای عصبی را درمان
کرد.