نمونه‌برداری مغناطیسی به کمک فناوری نانو

در بیماری لوسمی نیاز مستمر به نمونه‌گیری از مغز استخوان برای رد یا تایید وجود سلول بدخیم وجود دارد. مشکل در این است که در اغلب موارد غلظتهای بسیار کم از سلولهای مدنظر باعث می‌شود که وضعیت بیماری بدرستی تشخیص داده نشود.

در بیماری لوسمی نیاز مستمر به نمونه‌گیری از مغز استخوان برای رد یا
تایید وجود سلول بدخیم وجود دارد. مشکل در این است که در اغلب موارد
غلظتهای بسیار کم از سلولهای مدنظر باعث می‌شود که وضعیت بیماری بدرستی
تشخیص داده نشود.

محققین روش جدیدی را ابداع کرده‌اند که کارایی اینگونه جمع‌آوریها را با
مغناطیس کردن سلولهای سرطانی هدف به کمک نانوذرات افزایش می‌دهد و قادر است
نمونه‌ها را به کمک یک سوزن مغناطیسی استخراج کند.

به ادعای آنها این روش نیاز به انجام نمونه‌برداریهای متعدد در طی درمان را
از بین می‌برد. این روش جدید با تزریق نانوذرات ابرپارامغناطیس متصل به
آنتی‌بادی های خاص )علیه CD3 و( CD2شروع می‌شود.

نانوذرات تزریق شده بطور گسترده‌ای به آنتی‌ژنهای سطحی سلولهای هدف متصل می‌شوند
و باعث تبدیل این سلولها به مغناطیسهای کوچک می‌شوند. این سلولهای نشاندار
شده مغناطیسی را به کمک یک سوزن مغناطیسی می‌توان استخراج و جداسازی نمود.
نتیجه این کار این است که پزشک لازم نیست به تعداد بسیار زیادی سلول نگاه
کند تا موارد غیرطبیعی را پیدا کند.

کاربرد تحقیقاتی دیگر این روش یافتن سلولهای سرطانی پخش شده به سایر بافتها
می‌باشد. مطالعات اولیه آزمایشگاهی نشان داده که سلولهای سرطانی MCF7 سینه
را می‌توان به کمک نانوذرات مغناطیسی دارای آنتی‌بادی HER2 شناسایی کرد.

مطالعات بیشتری در حال طرح‌ریزی هستند تا بتوان سلولهای سرطانی تخمدان و
پروستات را شناسایی کرد.
نتایج این مطالعه در مجله Physics Medicine & Biology منتشر شده است.