ساخت لنزهای جدید برای تمرکز مقادیر بسیار زیاد تابش‌های نوری در نقاط بسیار کوچک

محققان دانشگاه میشیگان روشی برای ساخت دستگاهی شبه لنزی یافته‌اند که به کمک آن می‌توان امواج الکترومغناطیسی را روی ریزترین نقاط متمرکز نمود. این دستاورد راهی به سوی نسل آینده فناوری است.

محققان دانشگاه میشیگان روشی برای ساخت دستگاهی شبه لنزی یافته‌اند که
به کمک آن می‌توان امواج الکترومغناطیسی را روی ریزترین نقاط متمرکز نمود.
این دستاورد راهی به سوی نسل آینده فناوری است.
همان طور که می‌دانیم مواد در برابر طول موج‌های مختلف الکترومغناطیسی
پاسخ‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند. به عنوان مثال میزان ذخیره اطلاعات
روی یک سی دی به تعداد بیت‌هایی که می‌توان روی آن جا داد، بستگی دارد و هر
چه طول موج تابش الکترومغناطیسی کوچکتر باشد، تعداد این بیت‌ها بیشتر خواهد
بود.

دانشمندان برای رفع این محدودیت تلاش‌های زیادی را انجام داده، اما تاکنون
روش مناسبی برای آن نیافته بودند.
مرلین و همکارانش با استفاده از مدل‌های ریاضی توانستند فرمولی را به این
منظور به دست آورده و سپس دستگاهی را بر اساس آن بسازند که هم اکنون در
نوبت ثبت اختراع است.

این دستگاه شبیه یک دیسک یا صفحه ای است که الگوهای ویژه ای روی ان حکاکی
می‌شود. موجی که از این لنزهای الگودهی شده عبور می‌کند به شکل‌ها و اندازه‌های
مختلفی در می‌آید.

این لنزها بر خلاف روش‌های مرسوم باعث شکست یا خمیدگی امواج نمی‌شوند بلکه
در واقع آنها را مجدداً شکل می‌دهند.

محققان امیدوارند از این روش بتوان در کاربردهایی مانند ذخیره داده،
حسگرهای غیر تماسی، تصویربرداری و نانولیتوگرافی استفاده نمود.
همچنین با استفاده از تابش‌های تراهرتز به جای نور مرئی می‌توان علیرغم
آنکه طول موج این تابش‌ها هزار برابر است، صدها برابر اطلاعات بیشتر روی
CDها ذخیره نمود.
 یادآور می‌شود گزارش ابن تحقیق را می‌توان به صورت آن لاین ازشماره ۱۲
جولای مجله ساینس دریافت نمود.