ترمیم نقاشی‎های دیواری دوره رنسانس توسط فناوری نانو

دانشمندان ایتالیایی از یک روش ارزان و ساده برای ترمیم شاهکارهای دوره رنسانس نظیر نقاشی‎های دیواری خبر دادند. در این روش، از نانوامولسیون‎های روغن در آب برای ترمیم آثار هنری کم رنگ شده بر روی بناهایی با عمر چندین قرن که بر اثر سیل یا سایر عوامل طبیعی آسیب دیده‎اند و تلاش برای محافظت آنها در گذشته موفقیت‎آمیز نبوده است استفاده می‎شود.

دانشمندان ایتالیایی از یک روش ارزان و
ساده برای ترمیم شاهکارهای دوره رنسانس نظیر نقاشی‎های دیواری خبر دادند.

در این روش، از نانوامولسیون‎های روغن در آب برای ترمیم آثار هنری کم رنگ
شده بر روی بناهایی با عمر چندین قرن که بر اثر سیل یا سایر عوامل طبیعی
آسیب دیده‎اند و تلاش برای محافظت آنها در گذشته موفقیت‎آمیز نبوده است
استفاده می‎شود.

در این مطالعه٬ پروفسور Piero Baglioni و همکارانش قطرات بسیار کوچکی از
عوامل پاک کننده معلق در آب را که میکروامولسیون‎ها نامیده می‎شوند توصیف
کردند.

این ذرات معلق نسبت به روش‎های متداول چندین مزیت دارند که استفاده از
حلالهای آلی خالص یک از آنهاست.

میکروامولسیون‎ها دارای عمل پاک‎کنندگی ملایم‎تری هستند. برای مثال، آنها
کمتر به سطوح شکننده و ضعیف آسیب می‎رسانند. بعلاوه، کمتر از ۹۵ درصد حلال
آلی را مصرف می‎کنند و بنابراین نسبت به روشهای پاک‎کننده متداول، محیط را
کمتر تحت تأثیر قرار می‎دهند.

این سیستمهای ابداعی به جهت پائین آوردن مقدار حلال آلی، کارآئی بالا و
تأثیر ملایم پاک‎کنندگی بر سطوح نقاشی شده شکننده، بسیار مورد توجه هستند.

Beglioni می‎گوید که نتایج عالی بدست آمده در موارد حقیقی نشان می‎دهند که
این سیستمهای توزیع‎کننده روغن در آب می‎توانند در آینده نزدیک برای محافظت
از میراث فرهنگی با تأثیر بسیار کم بر محیط و کارائی بالا برای پاک کردن
سطوح نقاشی شده به کار گرفته شوند.