شکل‎دهی نانولوله‎های کربنی بصورت بسته‎های چگال

پژوهشگران موسسه فناوری رنسلر روش جدیدی برای متراکم کردن نانولوله‎های کربنی بصورت بسته‎های چگال ابداع کرده‎اند.

پژوهشگران موسسه فناوری رنسلر روش جدیدی برای متراکم کردن نانولوله‎های
کربنی بصورت بسته‎های چگال ابداع کرده‎اند.

این بسته‎ها که بسیار نزدیک بهم چیده شده‎اند رساناهای خوبی هستند و می‎توانند
روزی بعنوان اتصالات اولیۀ بکار رفته در تراشه‎های کامپیوتری و حتی تسریع
تولید تراشه‎های فشرده سه بعدی، جایگزین مس شوند.

مطالعات تئوری نشان می‎دهند که نانولوله‎های کربنی اگر به اندازه کافی
نزدیک به هم چیده شوند، قادرند مانند مس بعنوان رسانای الکتریکی عمل کنند.
اما بخاطر محدودیتهای روشهای رشد نانولوله‎های کربنی دانشمندان تا کنون
نتوانسته‎اند بسته‎های با تراکم بسیار بالا از آنها رشد دهند.