استفاده از حشرات برای تشخیص خطرات زیست‎محیطی به کمک فناوری نانو

محققان دانشگاه کرنل تجهیزات میکروسیالی مبتنی بر فناوری نانو را در بدن حشرات، قبل از بیرون آمدن از تخم و تبدیل به حشره بالغ، کاشتند و بدین ترتیب ترکیبی از ماشین و موجود زنده(Cyborg) با قابلیت عملکردی ایجاد کردند.

محققان دانشگاه کرنل تجهیزات میکروسیالی مبتنی بر فناوری نانو را در بدن
حشرات، قبل از بیرون آمدن از تخم و تبدیل به حشره بالغ، کاشتند و بدین
ترتیب ترکیبی از ماشین و موجود زنده(Cyborg) با قابلیت عملکردی ایجاد کردند.

دانشمندان قبلاً سعی کردند ابزارهای میکروسکوپی پرنده بسازند اما مسائل
مربوط به سوخت، موتور و نیز آیرودینامیک مانع از تحقق این امر شد. ولی
اکنون حشرات این مشکلات را حل کرده‎اند.

با افزودن ابزارهای مختلف مبتنی بر فناوری نانو به حشرات آنها قادر خواهند
بود در گستره وسیعی از فعالیتها از شناسایی خطرات محیطی گرفته تا نظارتهای
امنیتی به بشر کمک کنند.

دانشگاه کرنل یک فیلم نمایشی از اولین حشرات نگهبان محیط در خدمت انسان را
منتشر کرده است.