اولین مسابقه فوتبال بین نانوروبات‌ها

موسسه ملی استاندارد و فناوری وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا از رسانه‌ها خواسته است تا شاهد اولین مسابقه فوتبال نانومقیاس در مسابقات روبوکاپ ۲۰۰۷ در آتلانتا باشند.

یک پله یا دیوید بکهام مکانیکی را تصور کنید که شش مرتبه کوچک‌تر از یک
آمیب بوده و با توپی به اندازه قطر موی انسان در یک زمین فوتبال به اندازه
یک دانه برنج مسابقه می‌دهند. به نظر یک داستان تخیلی می‌رسد. ولی اکنون به
واقعیت پیوسته است.

موسسه ملی استاندارد و فناوری وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا از رسانه‌ها
خواسته است تا شاهد اولین مسابقه فوتبال نانومقیاس در مسابقات روبوکاپ ۲۰۰۷
در آتلانتا باشند.

نانوروبات‌های فوتبالیست در زیر یک میکروسکوپ نوری کار کرده و توسط دستگاه‌های
الکترونیکی کنترل از راه دور کنترل می‌شوند. مسابقه این ربات‌ها در یک
نمایشگر تلویزیونی نمایش داده می‌شود.

با وجودی که طول این روبات‌ها از چند ده میکرومتر تا چند صد میکرومتر متغیر
است، به این دلیل نانومقیاس خوانده می‌شوند که وزن آنها از چند نانوگرم تا
چند صد نانوگرم می‌باشد.

برای برنده شدن در این مسابقه نانوروبات‌ها باید سریع و چالاک بوده و
بتوانند اشیاء را دستکاری کنند. این توانایی‌ها در سه مرحله آزمایش می‌شوند:

•یک خط دو میلیمتری که روبات‌ها باید در کمترین زمان ممکن این خط را بین دو
دروازه بپیمایند
•تمرینی شبیه اسکی سرعت که در آن ربات‌ها باید فاصله دو دروازه را از میان
موانع عبور کنند
•و تمرین حمل توپ که در آن ربات‌ها باید بیشترین تعداد نانوتوپ (میکرودیسک‌هایی
با قطری به اندازه قطر موی انسان) را دریبل زده و در مدت سه دقیقه وارد
دروازه کنند.