استفاده از نانولوله‌ها برای درمان سرطان

محققان مرکز سرطان اسلون کترینگ توانسته‌اند نانولوله‌هایی بسازند که می‌توانند سرطانهای لنفوم را هدف قرار داده و مواد لازم جهت تصویربرداری و درمان را به آن منتقل کنند.

محققان مرکز سرطان اسلون کترینگ توانسته‌اند
نانولوله‌هایی بسازند که می‌توانند سرطانهای لنفوم را هدف قرار داده و مواد
لازم جهت تصویربرداری و درمان را به آن منتقل کنند.

با استفاده از نانولوله‌های کربنی محلول در آب که اخیرا غیر سمی بون آنها
تایید شده است این افراد ساختارهایی را ایجاد کردند که دارای آنتی‌بادی با
توانایی اتصال به تومور، یک ماده فلورسانت و یک ماده رادیواکتیو درمانی می‌باشند.
ثابت شد که دو نانولوله که دارای ۶ آنتی‌بادی و ۱۱۴ اتم رادیواکتیو بودند
حداقل به مدت ۹۶ ساعت در پلاسمای انسان پایدار می‌باشند و قادرند به
سلولهای سرطانی هدف متصل شوند.

مهمتر از آن، پیوند شیمیایی نگهدارنده ماده رادیواکتیو ایندیوم-۱۱۱ در تمام
مدت ۴ روز آزمایشات کاملا پایدار بود.

آزمایشات انجام شده بر روی مدل حیوانی سرطان لنفوم نشان داد که این ساختار
نانولوله‌ای بطور موفقیت‌آمیزی سلولهای سرطانی را هدف قرار داده بدون آنکه
به سلولهای سالم آسیبی برساند.

این محققان اشاره کردند که آنتی‌بادی به تنهایی بهتر از حالتی که به
نانولوله‌ متصل است به سلولهای سرطانی متصل می‌شود.

آنها علت این تفاوت را در عدم بهینه‌ بودن روش اتصال آنتی‌بادی به
نانولوله‌های کربنی عنوان کردند.

این تحقیق که با حمایت موسسه ملی سرطان آمریکا انجام شده است اخیرا در
Journal of Nuclear Medicine منتشر شده است.