استفاده از نانونقطه‌ها برای ارزیابی روند مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی

آپوپتوزیس یا مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی اثری است که به کمک داروهای ضدسرطان در سلولهای سرطانی آغاز می‌شود. محققین کره‌ای نانوذره فلورسنت زیست‌سازگاری ساخته‌اند که می‌تواند اولین نشانه‌های شروع روند مرگ سلولی در اثر استفاده داروهای ضدسرطان را نشان دهد.

آپوپتوزیس یا مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی
اثری است که به کمک داروهای ضدسرطان در سلولهای سرطانی آغاز می‌شود.

محققین کره‌ای نانوذره فلورسنت زیست‌سازگاری ساخته‌اند که می‌تواند اولین
نشانه‌های شروع روند مرگ سلولی در اثر استفاده داروهای ضدسرطان را نشان دهد.

در دسترس بودن روشی جهت شناسایی مرگ سلولی در زمان وقوع، ابزار بسیار مهمی
در اختیار سرطان‌شناسان قرار می‌دهد و بنوعی نشان‌دهنده آغاز اثر داروی
تجویز شده بعد از شروع درمان است. اگر روش تشخیص مرگ سلولی در آزمایشات
غربالگری داروهای ضدسرطان نتایج سریع و دقیقی ارائه دهد در توسعه داروهای
ضدسرطان بسیار مهم خواهد بود.

محققان دانشگاه ملی سئول نانونقطه‌های دارای سطوح فلورسانت با طیف‌سنجی
رامان بهبود داده شده ساخته‌اند تا امواج نوری ایجاد شده بوسیله رنگهای
فلورسانت معمولی زیست‌سازگار را تقویت کنند.

نانونقطه‌ها از نانوذرات نقره که درون کره‌ای سیلیکونی قرار گرفته‌اند
ساخته شدند. به این کره‌ها ملکولهای رنگی فلورسانت و ملکولهایی که به نام
برچسب رامان مشهورند و واکنشهای الکتریکی بین نانوذره نقره و ملکولهای رنگی
را تشدید می‌کند متصل شدند. بعلاوه، محققان آنکسین-V که اختصاصا به یک ماده
شیمیایی ایجاد شده در طی روند مرگ سلولی متصل می‌شود به ساختار نانوذره
سیلیکون – نقره اضافه کردند.

مطالعات سم‌شناسی نشان داد که نانونقطه‌های سیلیکون – نقره برای انواع
مختلفی از سلولهای انسانی سمی نیستند. در مرحله بعد، محققان نانونقطه‌ها را
به سلولهایی که دچار روند مرگ سلولی شده بودند اضافه کردند و توانستند از
سلولهایی که دچار مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی شده بودند تصویربرداری کنند.

بر اساس این نتایج محققان نانونقطه‌های دیگری نیز ساختند که به ملکولهای
دیگری که در روند مرگ سلولی دخالت دارند متصل شوند. آنها نانونقطه‌های
دارای آنکسین-V را به محیط کشت سلولهای سرطانی ریه افزودند. با این کار این
افراد توانستند ظهور هر سه نوع ملکول را بطور همزمان مشاهده کنند چیزی که
به کمک روشهای معمولی رنگ‌آمیزی سلولی غیرقابل انجام می‌باشد.

نتایج این مطالعه در مجله Bioconjugate Chemistry منتشر شده است.