استفاده از نانوذرات خودسامان‌یافته برای تصویربرداری از تومورها

یک تیم تحقیقاتی در موسسه عالی نانوفناوری سرطان در کارولینا با استفاده از کلیه روشهایی که بوسیله آنها ملکولها با یکدیگر تداخل می‌کنند نانوذراتی ساخته‌اند که بصورت لایه به لایه خودسامان‌ می‌شوند.

یک تیم تحقیقاتی در موسسه عالی
نانوفناوری سرطان در کارولینا با استفاده از کلیه روشهایی که بوسیله آنها
ملکولها با یکدیگر تداخل می‌کنند نانوذراتی ساخته‌اند که بصورت لایه به
لایه خودسامان‌ می‌شوند.

این نانوذرات دارای دونوع ماده جهت تصویربرداری و یک روکش پپتیدی جهت اتصال
به سلولهای سرطانی می‌باشند.

این محققان روشی ساده و انعطاف‌پذیر برای ساخت نانوذرات چندکاره جهت هدف
قراردادن انواع خاصی از سلولها ارائه داده‌اند. آنها جهت این منظور از نوعی
فناوری که خودسامانی لایه به لایه نامیده می‌شود استفاده کرده اند.

در این روش انواع اجزاء شیمیایی نانوذره بگونه‌ای در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند
که تداخل بارهای مثبت و منفی به حداکثر برسد. محیط شیمیایی مورد نیاز جهت
آغاز روند خودسامانی لایه به لایه محققان را قادر می‌سازد نانوذرات چندکاره
بسازند بدون آنکه نگران از بین رفتن ملکولهای تصویربرداری و هدفمندسازی
باشند که قرار است درون نانوذرات قرار بگیرند.

در مطالعه حاضر محققان نانوذرات مبتنی بر سیلیکون حاوی رنگ فلورسانت و ماده
مورد استفاده در تصویربرداری MRI ساختند. آنها همچنین پپتیدی با تمایل به
اتصال به سلولهای سرطانی به نام RGD به سطح نانوذرات متصل ساختند.

آزمایشات انجام شده به کمک این نانوذرات نشان داد که ذرات مذکور قادرند بین
سلولهای سرطان کولون و سلولهای طبیعی تمایز بگذارند. در مقابل، نانوذرات
روکش شده با پپتیدی که به سلولهای سرطانی متصل نمی‌شد این اختصاصی عمل‌کردن
را نداشتند. محققان در این روش قادر بودند که برداشت نانوذرات را بوسیله
تصویربرداری MRI و فلورسانس مشاهده کنند.