آغاز مطالعه محققان کره‌ای بر روی نانو ذرات

تیمی از محققان دانشگاه پوردو و موسسه علم و فناوری‌کره (KIST) با همکاری هم از تصویربرداری ملکولی و فناوری‌نانو به طور همزمان برای تشخیص و درمان سرطان و دیگر بیماری‌ها استفاده خواهند کرد.

تیمی از محققان دانشگاه پوردو و موسسه علم و فناوری‌کره (KIST) با همکاری
هم از تصویربرداری ملکولی و فناوری‌نانو به طور همزمان برای تشخیص و درمان
سرطان و دیگر بیماری‌ها استفاده خواهند کرد.

در این پروژه چهارمیلیون و پانصدهزار دلاری که افق زمانی آن ۹ سال است، ۱۲
محقق از مرکز KISTو دانشگاه پوردو با استفاده از فناوری‌نانو به دنبال
درمان بیماری‌ها هستند.

رهبری این تیم بر عهده پرفسور جیمز لِری از دانشگاه پزشکی وِتِرینِری بوده
و موسسه KIST منابع مالی این برنامه تامین خواهد کرد.

هم اکنون تیم لِری با استفاده از نانوذرات پیشرفت‌های قابل توجهی در دارو
رسانی کسب کرده است.