ساخت دسته نانولوله‌های درخشان

محققان امریکایی به کمک روش فرآوری سانتریفیوژی توانستند دسته‌های بزرگی از نانولوله‌ها ی کربنی فلورسنت دارای بازدهی کوانتومی نوری کمی بیش از یک درصد که تا کنون در چنین دسته‌های بزرگی از نانولوله‌ها سابقه نداشته است را تولید کنند.

محققان امریکایی به کمک روش فرآوری سانتریفیوژی توانستند دسته‌های بزرگی از
نانولوله‌ها ی کربنی فلورسنت دارای بازدهی کوانتومی نوری کمی بیش از یک
درصد که تا کنون در چنین دسته‌های بزرگی از نانولوله‌ها سابقه نداشته است
را تولید کنند. قبل از آن بازدهی کوانتومی بالا به نانولوله‌های منفرد که
با روش‌های میکروسکوپی به دست می‌آمدند، مربوط می‌شد.

محققان در این روش از دوده ای متشکل از
انواع مختلف نانولوله‌ها (به عنوان مثال فلزی، نیمه رسانا و تک جداره)
استفاده نمودند.

آنها به کمک سانتریفیوژ فوق العاده بالای گرادیان چگالی (DGU) – جداسازی
مواد بر حسب چگالی شناور آنها – توانستند نانولوله‌ها ی کربنی به شدت
فلورسنت را از دیگر نانولوله‌ها (که بازدهی کوانتومی نوری کمتری داشته و یا
نانولوله‌های فلزی که اساساً نوری منتشر نکرده و باعث کاهش توانایی نشر نور
لوله‌های نیمه رسانای مجاور هم می‌شود) جدا نمایند.

دانشمندان امیدوارند از این خواص نوری بسیارعالی بتوان در کاربردهای بالینی،
علوم زیستی، پروب‌های شیمیایی وعوامل شفاف ساز تصویراستفاده بنمایند.

این نانولوله‌ها را همچنین می‌توان به عنوان مبدل انرژی نانوسکوپیک روش‌های
لیزری درمان سرطان به کار برد.

این نانولوله‌ها به ویژه با داشتن نسبت سطح به حجم بالا، سازگاری بسیار
خوبی با محیط خود داشته و می‌توان آنها را در پروب‌های شناسایی تغییرات
زیست شیمیایی و فرایندهای بدن موجودات زنده به کار برد.

محققان با بهینه سازی فرایند جداسازی، سعی دارند تصفیه مقدماتی را به منظور
آماده سازی نمونه‌هایی از لوله‌ها ی دارای شکاف باندی دلخواه (که بتوانند
طول موج‌های از پیش تعیین شده را منتشر کنند) بهبود بخشند.

همچنین در این روش با جایگزین نمودن مولکول‌های عامل دار شده به جای فعال
سازهای سطحی مورد استفاده در تصفیه اولیه، امکان هدف گیری سلول‌های سرطانی
مشخص فراهم می‌شود.

گزارش این تحقیق در مجله انجمن شیمی آمریکا به چاپ رسیده است.