پای میکرو نانوساختاری شگفت انگیز پشه

پشه‌ها می‌توانند راحت تر از آب دزدک روی آب راه بروند و بهتر از مارمولک از دیوار و سقف بالا رفته و به آن بچسبند و طعمه‌های خود را برای یافتن خون نیش بزنند.
گروهی از دانشمندان و فیزیکدانان چینی و کانادایی با همکاری یکدیگر تحقیقی را انجام داده‌اند تا دریابند که چگونه این موجودات موذی کوچک می‌توانند به این راحتی روی سطوح مختلف بنشینند.

پشه‌ها می‌توانند راحت تر از آب دزدک روی آب راه بروند و بهتر از مارمولک
از دیوار و سقف بالا رفته و به آن بچسبند و طعمه‌های خود را برای یافتن خون
نیش بزنند.

گروهی از دانشمندان و فیزیکدانان چینی و کانادایی با همکاری یکدیگر تحقیقی
را انجام داده‌اند تا دریابند که چگونه این موجودات موذی کوچک می‌توانند به
این راحتی روی سطوح مختلف بنشینند.

پای پشه‌ها همانند مگس دارای زائده‌های قلاب مانند و مانند مارمولک بالشتک‌های
کرک مانندی دارد که به‌وسیله آن می‌توانند به پوست یا هر سطح صاف دیگری
بچسبند؛ اما آنچه به پشه کمک می‌کند تا روی سطح آب راه رود یک ویژگی منحصر
به فرد به شمار می‌آید.

 

هم پشه و هم آب دزدک هردو پاهایی ابر آبگریز دارند و بکمک آن می‌توانند روی
آب راه و سطح تالاب‌ها را ه بروند. دانشمندان در آزمایشهای خود دریافته‌اند
که قدرت این دافعه در پاهای پشه آنقدر زیاد است که حتی می‌تواند تا ۲۳
برابر وزن این حشره را هم تحمل کند.

این فیزیکدانان با جدا کردن پای این حشره و متصل کردن آن به سر یک سوزن
توانستند نیرویی که توسط پای پشه به سطح آب وارد می‌شود را اندازه گیری
نمایند.

به نظر می‌رسد راز راه رفتن پشه روی آب در فلسهای کرک مانند چند میکرونی که
آنهم با خطوط بسیار ریز نانوسکوپی پوشیده شده است (و فیزیکدانان آن را
میکرو نانوساختار می‌نامند) ، نهفته باشد. لذا اگر اینبار پشه ای روی پوست
شما نشست، قبل از له کردن آن ابتدا کمی در باره این ساختار سازگار و انطباق
پذیر آن فکر کنید.