باطری‌های یون لیتیوم با ظرفیت بالا

دانشمندان در سال‌های گذشته تحقیقات زیادی برای افزایش ظرفیت باطری‌های قابل شارژ انجام داده‌اند. این موضوع اخیراً با ساخت باطری‌های لب‌تاپ جدید توسط شرکت سونی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به طور ناگهانی، نه تنها به چگونگی افزایش توان و عمر باطری‌ها توجه بیشتری شد، بلکه روی افزایش ایمنی باطری‌ها نیز تمرکز شد. محققان از وزارت انرژی در آزمایشگاه ملی Argonne برای نزدیک شدن به این اهداف راهی پیدا کرده‌اند.

دانشمندان در سال‌های گذشته تحقیقات زیادی برای افزایش ظرفیت باطری‌های
قابل شارژ انجام داده‌اند. این موضوع اخیراً با ساخت باطری‌های لب‌تاپ جدید
توسط شرکت سونی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به طور ناگهانی، نه تنها
به چگونگی افزایش توان و عمر باطری‌ها توجه بیشتری شد، بلکه روی افزایش
ایمنی باطری‌ها نیز تمرکز شد.
محققان از وزارت انرژی در آزمایشگاه ملی
Argonne برای نزدیک شدن به این اهداف راهی پیدا کرده‌اند.

 

در این باطری یون لیتیوم جدید، که در
گردهمایی جامعه الکتروشیمیایی در آمریکا نشان داده شد، برای ساخت مواد
کامپوزیتی برای تولید الکترودهای پیل‌های داخل باطری، از فناوری‌های مؤثر
جدید مانند فناوری نانو استفاده شده است.

تاکنون دانشمندان توانسته‌اند ظرفیت ذخیره بار در این باطری‌های جدید را تا
دو برابر ظرفیت باطری‌های مرسوم افزایش دهند، همچنین آنها تخمین می‌زنند که
هزینه ساخت این باطری‌ها کمتر از باطری‌های یون لیتیوم مرسوم باشد. در واقع
الکترودها در این باطری‌ها از مواد نانوبلوری جدید ساخته شده‌اند.

محققانی که روی این پروژه کار می‌کنند، امیدوارند فناوری جدید بتواند بار
زیادتر را در دمای کمتر ذخیره کند و هزینه ساخت نیز ارزان‌تر باشد، تا این
فناوری جدید، سریعاً در بازار مورد پذیرش قرار گیرد. این باطری‌ها جدید،
توان بالقوه‌ای برای بهبود ادوات پزشکی و الکترونیکی مشتریان، دارند