کنترل حرکت در حد سرعت رشد موی انسان

سه سازمان هلندی با مشارکت همدیگر در حال توسعه سیستم کنترل حرکتی هستند که امید می‌رود در آینده بتواند دقت حرکت و موقعیت‌یابی را در مقیاس نانومتر کنترل و اندازه‌گیری کند. این سیستم قادر خواهد بود در سه بعد و با سرعتی معادل سرعت رشد موی انسان ( ۱) کار کند.

سه سازمان هلندی با مشارکت همدیگر در حال توسعه سیستم کنترل حرکتی هستند که امید می‌رود
در آینده بتواند دقت حرکت و موقعیت‌یابی را در مقیاس نانومتر کنترل و اندازه‌گیری
کند. این سیستم قادر خواهد بود در سه بعد و با سرعتی معادل سرعت رشد موی انسان ( ۱)
نانومتر بر ثانیه کار کند.

سه شریک این پروژه ۴ میلیون یورویی عبارتند از: شرکت Nyquist Industrial Control
متخصص کنترل حرکت، دانشگاه صنعتی آیندهون (TU/e) و شرکت FEI Electron Optics که در
کار توسعه سیستم‌های تجزیه‌ای با فناوری بالا برای کاربردهای فناوری نانو است.

در این پروژه سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز برای موقعیت‌یابی در سطح اتمی توسط
یک manipulator پیشرفته برای استفاده در میکروسکوپ‌های الکترون عبوری توسعه داده
خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال آینده اجرا شود.

FEI مراحل مکاترونیکی این پروژه را که امکان حرکت نانومتری در سه بعد را برای این
سیستم فراهم می‌کند، بر عهده دارد. Nyquist هم بر روی سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد
نیاز برای کنترل حرکت این مراحل بر پایه کنترل‌کننده Nyco4000 کار می‌کند.

دانشگاه آیندهون یک نوع الگوریتم کنترل و اندازه‌گیری جدید برای بهبود دقت حرکت در
سطح اتمی و همچنین حرکت هموار و یکنواخت در محدوده سرعت ۱ نانومتر بر ثانیه خواهد
ساخت.