از بین بردن سلول‌های سرطانی با کمک نانوقفس‌های طلا

محققان در آمریکا و چین یک دسته جدیدی از نانوساختارهای طلا تولید کرده‌اند که می‌توانند برای از بین بردن سلول‌های سرطانی با کمک گرمای ناشی از نور، استفاده شوند. زینگ لی و یونان زّیا از دانشگاه واشنگتن و همکاران‌شان در آکادمی علوم چین نانوقفسه‌های طلا تولید کرده‌اند که می‌توانند نور در ناحیه نزدیک- مادون قرمز را به شدت جذب کنند. این نور سپس به گرما تبدیل می‌شود، و این گرما برای از بین بردن سلول‌های سرطانی در داخل بدن استفاده می‌شود.