عایق کردن سیم‌های مولکولی با یک روکش مارپیچ دوتایی

شیمی‌دانان آلمانی برای عایق‎ کردن سیم‌های مولکولی با یک روکش مارپیچ دوتایی روش جالبی اختراع کردند. این پژوهشگران به رهبری John Gladysz در دانشگاه Erlangen ، یک سری رشته‎های مولکولی را سنتز کرده‎اند که خودبه خود حول سیم کربن مرکزی پیچ می‎خورند و حول محور مرکزی، بالا می‎روند.

شیمی‌دانان آلمانی برای عایق‎ کردن سیم‌های مولکولی با یک روکش مارپیچ
دوتایی روش جالبی اختراع کردند. این پژوهشگران به رهبری John Gladysz در
دانشگاه Erlangen ، یک سری رشته‎های مولکولی را سنتز کرده‎اند که خودبه خود
حول سیم کربن مرکزی پیچ می‎خورند و حول محور مرکزی، بالا می‎روند.

Gladysz توضیح می‎دهد: «پلیمرهای مزدوج که در آنها الکترون ها آزادانه حرکت
دارند، اساساً ناپایدارند و لازم است تا از آنها در برابر مولکول‌هایی که
آنها را بردرگرفته‎اند؛ نظیر اکسیژن، آب یا حتی سیم‌های مولکولی دیگر حافظت
شود.

عایق کردن سیم‌ها می‎تواند از طریق رد کردن آنها از درون مولکول های
استوانه‎ای توخالی مانند سیکلودکسترین ها یا سیکلوفان ها یا پوشاندن آنها
با درختسان‎های شاخه‎دار انجام شود. پوشش‌های تکه‎تکه‌ای از این دست، همیشه
تمام سطح سیم را نمی‌پوشاند و می‎توانند شامل گروه‌های واکنش‌‌پذیر نیز
باشند
 

اما در این کار، پژوهشگران از روکش‎دهی DNA
در یک ساختار مارپیچ دوتایی، به‌منظور حافظت از بازهای دوگانه‌اش الهام
گرفته‎اند.

خمیدگی‎های مارپیچ DNA با یک سری از پیوندهای درونی ایجاد می‎شوند. اما
گروه Gladysz، ورود هیچ پیوند هیدروژنی یا قالب فلزی در ساختار، برای تشکیل
مارپیچ‌های دوتایی‎شان ضروری ندیدند.

آنها به‌سادگی دو زنجیر کربنی آزاد را از طریق لیگاندهای فسفر به دو انتهای
یک پلی‌ان که از طریق سر پلاتینی به هم متصل شده‎اند (یک سیم مولکولی) گره
زدند. ضمن گره خوردن آنها، زنجیره‎ها به طور اتوماتیک و به شکل مارپیچ
دوتایی محافظت‎کننده به دور هم پیچ می‎خورند که هستۀ پلی‎انی به‌طور مؤثری
به‌صورت جمع‌شده روکش‎دار شود.

Gladysz معتقد است که مفهوم تشکیل یک مولکول مارپیچ دوتایی بدون هیچ الگو و
قالبی برای کنار هم قرار دادن دو زنجیرۀ آزاد، بی‌سابقه است؛ اما او تصدیق
می‎کند که زنجیره‎های کربن همیشه به‌صورت مارپیچ مجتمع نمی‎شوند و تنها طول
ای معینی از این زنجیره‎ها این خاصیت را دارند و حتی در محلول نیز این
زنجیره‌ها دائماً پیچ‌خورده باقی نمی‌مانند. اعضای این گروه با اتصال
زنجیره‌ها در دو بخش و بستن آنها به هم از طریق یک واکنش metathesis در وسط،
این مشکل را حل کردند.

این راهکار با ایجاد روکش‌های مارپیچی پژوهشگران را امیدوار ساخته که حتی
با افزودن گروه‌هایی که زنجیره‌های مارپیچی را به هستۀ مرکزی‌شان متصل
خواهند کرد، در محلول پایدار بمانند. گاهی مارپیچ‌های کربنی دوتایی جدید
نسبت به روکش‌های دیگر، محافظ‌های بهتری هستند؛ اما واکنش‌پذیر نیستند.
اخیراً مطالعات الکتروشیمیایی نشان می‌دهد که سیم‌هایی به‌صورت مارپیچ‌های
درونی، روکش‌شده‌اند نسبت به نوع روکش‌نشده آن پایدارتر هستند.

Gladysz امیدوار است تا با استفاده از این روش، مجموعه متنوعی از سیم‌های
عایق‌بندی‌شده را بسازد؛ البته در حال حاضر کاربرد آنها در مقیاس بزرگ، به‌‌دلیل
کندی فرایند سنتز آنها عملی نیست.