کاوش راز خاصیت ضد باکتری نانوذرات نقره

نانوذرات نقره یکی از امیدهای موفقیت در حوزه تجاری فناوری‌نانو است. خواص ضد باکتری این ماده، در تعداد زیادی از محصولات تجاری از قبیل لباس‌ها و ظروف مورد استفاده قرار می‌گیرد. دانشمندان هندی در دانشگاه باناراس هیندو، اطلاعات بیشتری درباره خواص ضد باکتری نانوذرات نقره به ‌دست آورده‌اند.

نانوذرات نقره یکی از امیدهای موفقیت در حوزه تجاری فناوری‌نانو است. خواص
ضد باکتری این ماده، در تعداد زیادی از محصولات تجاری از قبیل لباس‌ها و
ظروف مورد استفاده قرار می‌گیرد. دانشمندان هندی در دانشگاه باناراس هیندو،
اطلاعات بیشتری درباره خواص ضد باکتری نانوذرات نقره به ‌دست آورده‌اند.

این گروه تحقیقاتی با استفاده از یک دستگاه
رنگ‌سنج برای امتحان اثر نانوذرات نقره بر میزان رشد باکتری، مشاهده کردند
که نانوذرات نقره باکتری‌های گرم منفی را بیشتر از باکتری‌های گرم مثبت،
مورد حمله قرار می‌دهند. باکتری‌های گرم منفی شامل Escherichia Coli،
Salmonella و Hemophilus influenzae می‌شود.
 این گروه تحقیقاتی برای مطالعه جزئیات بیشتری از سازوکار، میکروتصاویر
الکترونی گرفتند و مشاهده کردند که در ابتدا خوشه‌های نانوذرات نقره به
‌دیوار سلول باکتری، احتمالاً در مکان‌هایی که غنی از گروه‌های عاملی دارای
بار منفی هستند، لنگر می‌اندازند. سپس این نانوذرات برای ورود به ‌سلول
تلاش می‌کنند و با ایجاد سوراخ‌هایی در غشاء، باعث تخریب سلول شوند.
 باکتری‌های گرم منفی یک دیوار سلولی به ضخامت هفت تا هشت نانومتر دارند که
از یک لایه لیپوپلی‌ساکاریدها که فاقد استحکام و سختی است، پوشیده شده‌است.
از طرف دیگر، باکتری‌های گرم مثبت مستحکم‌تر و ضخامت دیوار سلولی آنها ۲۰
تا ۸۰ نانومتر است که برای نفوذ نانوذرات نقره بسیار سخت‌تر هستند.
 به عقیده این محققان علم پزشکی و مهندسی زیستی در نهایت از این خواص بسیار
سود خواهند برد. مسئول این گروه تحقیقاتی گفت: «مشخص شده‌است که باکتری‌ها
هیچ مقاومتی در برابر نانوذرات نقره نشان نمی‌دهند و این نانوذرات می‌توانند
جایگزین مناسبی برای آنتی‌بیوتیک‌های مرسوم باشند، همچنین هزینه، تولید و
نگهداری نانوذرات نقره احتمالاً خیلی ارزان‌تر و ساده‌تر از هر داروی رایج
کنونی است».
این محققان نتایج کار خود را در مجله Nanotechnology منتشر کرده‌اند.