معرفی کتاب_فناوری‌نانو در زیست‌شناسی و پزشکی روش‌ها، وسایل و کاربردها

ترکیب زیست‌شناسی و فناوری‌نانو منجر به‌ تولید نانووسایل جدیدی شده‌ که ‌امکان مشخص نمودن خواص شیمیایی، مکانیکی و سایر خواص مولکولی را فراهم آورده‌است. فنانوری نانو باعث ایجاد تغییرات اساسی در تحقیقاتی شده است که در زمینه‌هایی مثل زیست شناسی مولکولی و ژنتیک به‌وسیله امکان تشخیص و دستکاری اتم‌ها و مولکول‌ها در سلول‌های منفرد صورت می‌گیرد.

عنوان: nanotechnology in Biology and Medicine; Methods, Devices, and
Applications
نویسنده‌(گان) : Tuan Vo-Dinh
شماره شابک: ۰۸۴۹۳۲۹۴۹۳
تعداد صفحات: ۷۹۲
تاریخ انتشار: ۲۰۰۷
انتشارات: CRC Press
 
ترکیب زیست‌شناسی و فناوری‌نانو منجر به‌
تولید نانووسایل جدیدی شده‌ که ‌امکان مشخص نمودن خواص شیمیایی، مکانیکی و
سایر خواص مولکولی را فراهم آورده‌است. فنانوری نانو باعث ایجاد تغییرات
اساسی در تحقیقاتی شده است که در زمینه‌هایی مثل زیست شناسی مولکولی و
ژنتیک به‌وسیله امکان تشخیص و دستکاری اتم‌ها و مولکول‌ها در سلول‌های
منفرد صورت می‌گیرد.
کتاب فناوری‌نانو در زیست‌شناسی و پزشکی منبعی معتبر برای تحقیقات، آموزش،
تدریس و تمرین به‌ شمار می‌رود. فصل‌های این کتاب به‌ چهار بخش تقسیم می‌شوند:
بیومواد و نانوساختارها؛ نانووسایل و تجهیزات؛ کاربردهای نانوزیست‌شناسی و
کاربردهای نانوپزشکی.
در این کتاب، پیشرفت‌ها،کاربردهای عملی و نانووسایل در رشته های زیست‌شناسی
و پزشکی مورد بحث قرار گرفته است.