معرفی کتاب_مواد نانومقیاس پدیده‌های وابسته به‌ ابعاد

در این کتاب، روی روش‌های کمّی و کیفی تمرکز شده و در همه زمینه‌های فناوری‌نانو با تأکیدی ویژه روی اصول اساسی فیزیکی- شیمیایی و فیزیکی علوم نانو بحث شده‌است. سرفصل‌های کتاب شامل ساختار الکترونیکی، خواص مغناطیسی، ترمودینامیک وابسته به ‌اندازه مواد و کاتالیست است و بخشی هم راجع به توانایی آینده این زمینه‌ها و مفاهیم اخلاقی فناوری‌نانو بحث کرده‌است.

عنوان: Nanoscopic Materials: Size Dependent Phenomena
نویسنده (گان) : Emil Roduner
شماره شابک: ۰۸۵۴۰۴۸۵۷X
تعداد صفحات: ۲۷۳
تاریخ انتشار: ۲۰۰۶
انتشارات: Royal Society of Chemistry
 
در این کتاب، روی روش‌های کمّی و کیفی
تمرکز شده و در همه زمینه‌های فناوری‌نانو با تأکیدی ویژه روی اصول اساسی
فیزیکی- شیمیایی و فیزیکی علوم نانو بحث شده‌است. سرفصل‌های کتاب شامل
ساختار الکترونیکی، خواص مغناطیسی، ترمودینامیک وابسته به ‌اندازه مواد و
کاتالیست است و بخشی هم راجع به توانایی آینده این زمینه‌ها و مفاهیم
اخلاقی فناوری‌نانو بحث کرده‌است.