کشف پدیده‌ای جدید در فیزیک از طریق نورانی کردن سطح فلزات

تحقیقات علمی انجام شده در مرکز فیزیک مواد دانشگاه Basque Country در دونوستیا سن‌سباستین منجر به کشف پدیده فیزیکی جدیدی شده است که بر سطوح فلزات تحت تابش تاثیر می‌گذارد. نتایج این تحقیق در مجله Nature منتشر شده است.

تحقیقات علمی انجام شده در مرکز فیزیک مواد دانشگاه Basque Country در
دونوستیا سن‌سباستین منجر به کشف پدیده فیزیکی جدیدی شده است که بر سطوح
فلزات تحت تابش تاثیر می‌گذارد. نتایج این تحقیق در مجله Nature منتشر شده
است.

این اکتشاف که به نام پلاسمون صوتی (acoustic plasmon) نامیده می‌شود، می‌تواند
در طراحی ابزارهای الکترونیکی با سرعت بسیار بالا برای ذخیره‌سازی داده‌ها،
استفاده در نانواپتیک یا مواد زیستی، و در تولید مواد جدید برای کاربردهای
پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

یک پلاسمون موج بارداری است که از طریق تهییج گروهی الکترون‌ها ایجاد می‌شود.
یک پلاسمون صوتی نوعی از پلاسمون سطحی است که از طریق برهمکنش میان نور با
سطح فلز تولید می‌شود.

تفاوت اصلی میان پلاسمون سطحی معمول که نیم قرن پیش شناخته شده است با این
پلاسمون صوتی جدید در میزان انرژی مورد نیاز برای ایجاد هرکدام از آنها است.
پلاسمون صوتی جدید انرژی بسیار کمتری نیاز داشته و این امر کاربردهای آن را
چندین برابر می‌کند.

یوگن چالگوف یکی از محققان این بررسی به صورتی ملموس این پدیده را توضیح می‌دهد:
«امواج بارداری که نور تولید می‌کند، روی سطح فلز فرود می‌آیند؛ این فرآیند
شبیه افتادن یک سنگ در یک حوضچه و ایجاد امواج روی آب است».

چالگوف می‌گوید ممکن است عجیب به نظر برسد که از ساختارهای فلزی برای
انتقال نور استفاده شود، چرا که نور هنگام عبور از یک فلز به سرعت تضعیف
می‌شود. او می‌افزاید:« با این حال اگر تصور کنیم که پلاسمون سطحی اتفاق
می‌افتد، وضع فرق می‌کند، چرا که امواج می‌توانند بدون از دست دادن
انرژی‌شان چندین سانتی‌متر روی سطح حرکت کنند. این پدیده می‌تواند در پزشکی
زیستی و فناوری نانو مورد استفاده قرار بگیرد».