استفاده از میکروسکوپ AFM در مأموریت‌های فضایی

دانشمندان سازمان فضایی ناسا با قرار دادن تجهیزات پیشرفته شامل یک دستگاه حفاری که می‌تواند تا حدود نیم متر، چندین برابر مقادیر سانتی‌متری قبلی، زمین مریخ را بکند؛ یک ایستگاه هواشناسی و دو میکروسکوپ، یکی نوری و دیگری AFM با قدرت تفکیک بالا که می‌تواند جزئیات تا کوچک‌تر از ۲۰۰ نانومتر را نشان دهد، در سفینه فضایی بدون سرنشین فوئنیکس قصد دارند اطلاعاتی درباره وجود نشانه‌های حیات روی این سیاره به دست آورند.

دانشمندان سازمان فضایی ناسا با قرار دادن تجهیزات پیشرفته
شامل یک دستگاه حفاری که می‌تواند تا حدود نیم متر، چندین
برابر مقادیر سانتی‌متری قبلی، زمین مریخ را بکند؛ یک ایستگاه
هواشناسی و دو میکروسکوپ، یکی نوری و دیگری AFM با قدرت تفکیک
بالا که می‌تواند جزئیات تا کوچک‌تر از ۲۰۰ نانومتر را نشان
دهد، در سفینه فضایی بدون سرنشین فوئنیکس (که از راه دور کنترل
شده و قرار است تا اواخر ماه می‌۲۰۰۸ روی سیاره مریخ بنشیند)
قصد دارند اطلاعاتی درباره وجود نشانه‌های حیات روی این سیاره
به دست آورند.
دانشمندان امیدوارند پس از بررسی ذرات خاک و غبار مریخ، شاید
بتوان اثری از آب یافت؛ زیرا به عقیده آنها، ذراتی که در معرض
آب قرار گرفته باشند دارای فرورفتگی‌هایی بوده، توزیع اندازه
آنها نیز از سایر ذرات متفاوت است که این تفاوت با کمک
میکروسکوپ AFM قابل تشخیص است.
 

میکروسکوپ AFMARSبه‌عنوان اولین AFM مورد استفاده روی مریخ،
قدرت تفکیک بالایی داشته، می‌تواند توپوگرافی سه‌بعدی واقعی
این ذرات را اندازه بگیرد.

این ابزار شامل هشت نوک کوچک است که به اهرم‌های قابل انعطافی
متصل شده‌اند؛ به ‌طوری که اگر یکی از آنها از کار بیفتد،
دیگری جای آن را می‌گیرد، همچنین اصطکاک داخلی دستگاه به گونه‌ای
است که از حرکت‌های مکانیکی زائد طی اندازه‌گیری جلوگیری می‌شود.

 

دانشمندان برای جلوگیری از ایجاد اتصال کوتاه و سوختگی قطعات
دستگاه‌ها (که ممکن است در هنگام کار و در اثر نوسانات مداری
حاصل از یون‌های پرانرژی موجود در فضا روی دهد) با یک مدار
کوچک به پایش مداوم خطوط برق کنترلر پرداخته و به محض بالا
رفتن شدید جریان قطعه الکترونیکی موجود در کسری از ثانیه را
خاموش می‌کنند
 
در این روش، استفاده از سه ثبت‌‌کننده همزمان (به جای فقط یکی)
با برخورد یون‌های پر انرژی، خطر از دست رفتن داده‌های ثبت شده
موقت، به‌شدت کاهش می‌یابد.

گفتنی است پس از دو مأموریت ناموفق قبلی، دانشمندان به نتایج
حاصل که از اعزام این سفینه بسیار خوشبین هستند