استفاده از نانوذرات در بسته‌بندی مواد غذایی

به‌زودی از نانو‌ذرات برای ساخت مواد بسته‌بندی اصلاح‌شده ارزان‌قیمت و زیست‌سازگار، استفاده می‌شود. دانشمندان آلمانی در دانشگاه Bonn و Leuven کشف کردند که با افزودن صفحات کوچک نانومقیاس به پلاستیک‌ها، می‌توانند نفوذپذیری آنها را نسبت به آب و گاز کنترل کنند.

به‌زودی از نانو‌ذرات برای ساخت مواد بسته‌بندی اصلاح‌شده ارزان‌قیمت و
زیست‌سازگار، استفاده می‌شود.

دانشمندان آلمانی در دانشگاه Bonn و Leuven کشف کردند که با افزودن صفحات
کوچک نانومقیاس به پلاستیک‌ها، می‌توانند نفوذپذیری آنها را نسبت به آب و
گاز کنترل کنند؛ استفاده از این پلاستیک‌ها در بسته بندی مواد غذایی، از
فساد میوه‌ها، سبزیجات و دیگر کالاهای فاسد‌شدنی جلوگیری و زمان ماندگاری
آنها را بیشتر را می‌کند.

علاوه بر این هزینه نقل و انتقال(جابه‌جایی از کارخانه تا فروشگاه‌ها) نیز
کاهش می‌یابد. افزودن صفحات کوچک نانومقیاس به پلاستیک‌ها نفوذناپذیری آنها
را در مقابل مایعات و گازها از جمله اکسیژن بهبود می‌بخشد. این ویژگی
کاربرد پلاستیک‌ها را در مواردی مثل بسته‌بندی مواد غذایی که ارزان و زیست‌سازگار
مفید می‌سازد.

فناوری‌نانو امکان بسته‌بندی بهبودیافته را نه تنها در صنایع غذایی؛ بلکه
در بخش‌های دیگر نیز فراهم می‌‌آورد؛ به عنوان مثال از نانولوله‌های کربنی
در بسته‌بندی اجزای الکترونیکی استفاده می‌شود.