تسریع توسعه الکترونیک مولکولی با روشی جدید

محققان موسسه علوم وایزمن همراه با همکارانشان در آمریکا اولین کسانی هستند که توانستند فرآیند ناخالص‌سازی را در زمینه الکترونیک مولکولی (توسعه قطعات الکترونیکی ساخته شده از تک‌لایه‌های مولکول‌های آلی) به اجرا بگذارند.

اغلب می‌توان مواد را از طریق افزودن ناخالصی‌ها بهبود بخشید. به عنوان
مثال فولاد آهنی است که دارای مقداری کربن می‌باشد. جهت تولید مواد مورد
نیاز برای قطعات الکترونیکی پیشرفته، مقدار کمی ناخالصی به سیلیکون اضافه
می‌کنند.

این ناخالصی‌ها امکان عبور جریان الکتریسیته از نیمه‌هادی‌ها را ایجاد کرده
و به طراحان اجازه می‌دهد ویژگی‌های الکتریکی مواد را کنترل کنند.

محققان موسسه علوم وایزمن همراه با همکارانشان در آمریکا اولین کسانی هستند
که توانستند فرآیند ناخالص‌سازی را در زمینه الکترونیک مولکولی (توسعه
قطعات الکترونیکی ساخته شده از تک‌لایه‌های مولکول‌های آلی) به اجرا
بگذارند.

چنین قطعاتی می‌توانند ارزان و زیست‌تخریب‌پذیر بوده و دستکاری آنها نیز
آسان باشد. مشکلی که در زمینه قطعات الکترونیکی مولکولی وجود دارد این است
که ابتدا این مواد آلی باید به صورت خالص ساخته شده و سپس راهی برای وارد
کردن ناخالصی در این سیستم‌های نسبتاً حساس پیدا شود.

این کاری است که پروفسور دیوید کاهن به همراه از موسسه وایزمن به همراه
همکاران دیگرش انجام دادند. آنها پس از آنکه موفق به خالص‌سازی لایه‌های
آلی در حدی شدند که ناخالصی‌های باقی‌مانده در رفتار الکترونیکی سیستم
تأثیر نگذارند، نشان دادند که امکان وارد کردن ناخالصی‌ها در این لایه‌ها
وجود دارد.

این محققان تک‌لایه‌های تمیز را از طریق قرار دادن سطوح آنها در معرض نور
ماورای بنفش یا اشعه الکترونی ضعیف ناخالص کردند. این تابش‌ها باعث تغییر
در پیوندهای شیمیایی می‌شوند که لایه مولکولی را می‌سازند.در نهایت این
پیوندها بر عبور الکترون‌ها از این مولکول‌ها تأثیر گذاشتند.

نتایج این تحقیق در Journal of American Chemical Society منتشر شده است.