پیشرفت قابل توجه در سرعت محاسبات و افزایش امنیت اطلاعات

محققان دانشگاه میشیگان با استفاده از پالس‌های نوری توانسته‌اند محاسبات کوانتومی را به مقدار زیادی شتاب دهند. با این کار محققان گام بلندی در جهت خنثی کردن تهدیدات امنیتی و ملی برداشته‌اند.

محققان دانشگاه میشیگان با استفاده از پالس‌های نوری توانسته‌اند محاسبات
کوانتومی را به مقدار زیادی شتاب دهند. با این کار محققان گام بلندی در جهت
خنثی کردن تهدیدات امنیتی و ملی برداشته‌اند.

آنها می‌گویند این کار آنها جهشی است که می‌تواند منجر به حفاظت قوی‌تر از
اطلاعات و کشف سریع‌تر رمز کدهای هکرها شود.

این محققان از پالس‌های نوری کوتاه و منسجم برای ایجاد برهمکنش میان ماده و
نور در نقاط کوانتومی استفاده کردند. آنان دریافتند که می‌توانند فرکانس و
تغییر فاز را در این شبکه نوری کنترل نمایند که برای رایانه‌های کوانتومی
که با نور کار می‌کنند، امری ضروری به حساب می‌آید.

رایانه‌های کوانتومی نوری می‌توانند کدهای رمزدار قوی را در عرض چند ثانیه
بشکنند؛ سریع‌ترین رایانه‌های شخصی امروزی برای این کار به ۲۰ سال زمان
نیاز دارند.

دونکان استیل، استاد مهندسی الکترونیک و علوم رایانه‌ای در دانشگاه میشیگان
می‌گوید: «رایانه‌های کوانتومی قابلیت انجام محاسبات زیادی را به طور موازی
دارا هستند. این امر دلیل سریع بودن این رایانه‌ها تا این حد است».

فناوری که این محققان مورد استفاده قرار دادند، ارزان نیز می‌باشد.

استیل می‌گوید: «ما از یافته‌های خود بسیار هیجان‌زده هستیم؛ زیرا این
یافته‌ها نشان می‌دهند که می‌توانیم این نتایج را با استفاده از نقاط
کوانتومی و فناوری ارتباطات نوری از راه دور (که در دسترس و نسبتاً ارزان
است) به دست آورده و از آنها برای به راه انداختن رایانه‌های کوانتومی
استفاده کنیم. همچنین یافته‌های ما نشان می‌دهند که کار کردن رایانه‌های
کوانتومی تنها به چند میلیاردیم وات انرژی نیازدارد».

این محققان نتایج کار خود را در مجله Science منتشر کرده‌اند.