تنظیم مقاومت حسگرهای مغناطیسی

روش جدیدی که توسط محققان موسسه ملی استاندارد و فناوری برای تنظیم مقاومت ابزارهای نیمه‌هادی از طریق پوشاندن ناحیه کوچکی از این ابزارها با گودال‌های کوچک توسعه داده شده است، می‌تواند کلید تولید گروه جدیدی از حسگرهای مغناطیسی باشد که در نهایت منجر به ابزارهای بسیار چگال ذخیره‌سازی اطلاعات می‌شوند.

روش جدیدی که توسط محققان موسسه ملی استاندارد و فناوری برای تنظیم مقاومت
ابزارهای نیمه‌هادی از طریق پوشاندن ناحیه کوچکی از این ابزارها با گودال‌های
کوچک توسعه داده شده است، می‌تواند کلید تولید گروه جدیدی از حسگرهای
مغناطیسی باشد که در نهایت منجر به ابزارهای بسیار چگال ذخیره‌سازی اطلاعات
می‌شوند.

این روش این امکان را به مهندسان می‌دهد که بدون تغییر هیچ بخشی از فرآیند
یا طراحی، بتوانند مقاومت الکتریکی لایه‌های منفرد را تنظیم کنند.

حسگرهای مغناطیسی کوچکی که در درایورهای پیشرفته وجود دارند، از ساندویچی
از دو لایه مغناطیسی تشکیل می‌شوند که توسط یک لایه بافر از هم جدا می‌شوند.
نزدیک‌ترین لایه به سطح دیسک به نحوی طراحی می‌شود که در پاسخ به جهت بیت
مغناطیسی ذخیره شده روی دیسک، به سرعت قطبیت مغناطیسی خود را تغییر دهد.

این حسگر با استفاده از اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی در طول لایه‌های
مغناطیسی، که بسته به نحوه تطابق قطبیت دو لایه تغییر می‌کند، کار می‌کند.