بهبود خنک‌سازی تراشه‌های رایانه‌ای با استفاده از فناوری جدید

محققان با استفاده از«موتورهای باد یونی» فناوری جدیدی توسعه داده‌اند که می‌تواند خنک کردن تراشه‌های رایانه‌ای را تا حد زیادی بهبود بخشد.

محققان با استفاده از«موتورهای باد یونی» فناوری جدیدی توسعه داده‌اند که
می‌تواند خنک کردن تراشه‌های رایانه‌ای را تا حد زیادی بهبود بخشد.

محققان دانشگاع پوردو در یک کار تحقیقاتی که هزینه آن توسط شرکا اینتل
تأمین شده بود، نشان داده‌اند که این فناوری «ضریب انتقال حرارت» را که
سرعت خنک شدن را توصیف می‌کند، تا حد ۲۵۹ درصد افزایش می‌دهد.

سورش گاریملا استاد مهندسی مکانیک در پوردو می‌گوید: «راهکارهای دیگر بهبود
خنک‌سازی افزایشی در حد ۴۰ یا ۵۰ درصد نشان می‌دهند. افزایش ۲۵۰ درصدی
کاملاً غیرمعمول است».

راجیو مونگیا مهندس تحقیق اینتل می‌گوید: «این فناوری بسیار هیجان‌انگیز و
ابتکاری است و می‌تواند امکان تولید لپ‌تاپ‌ها و رایانه‌های دستی خیالی را
در آینده فقراهم آورد».

تیموتی فیشر استاد مهندسی مکانیک می‌گوید: «در رایانه‌ها و وسایل
الکترونیکی قدرت به معنای حرارت است؛ پس ما باید راه‌هایی پیدا کنیم تا
بتوانیم حرارت تولید شده در لپ‌تاپ‌ها و رایانه‌های دستی قدرتمند را مدیریت
نماییم».

این ابزار خنک‌کننده آزمایشی که روی یک تراشه رایانه ساختگی نصب شد، از
طریق تولید یون‌ها به وسیله الکترودهایی که در نزدیکی یکدیگر قرار دارند،
کار می‌کند. این ابزرا دارای یک سیم باردار مثبت (آند) و یک سیم باردار
منفی (کاتد) است. آند حدود ۱۰ میلیمتر بالاتر از کاتد قرار می‌گیرد.

زمانی که ولتاژ در این بازار اعمال می‌شود، الکترودهای دارای بار منفی
الکترون‌ها را به سوی آند تخلیه می‌کنند. در طول مسیر الکترون‌ها با مولکول‌های
هوا برخورد کرده و یون‌های دارای بار مثبت تولید می‌کنند که به سوی
الکترودهای دارای بار منفی جذب شده و یک «باد یونی» ایجاد می‌نمایند.

یافته‌های این تحقیق در Journal of Applied Physics منتشر شده است.